Friendlies WomenFriendlies Women
NS--:----/--
Republic of IrelandRepublic of Ireland
? - ?
Wales WWales W
h1? - ?
Euro Championship - QualificationEuro Championship - Qualification
NS--:----/--
WalesWales
? - ?
FinlandFinland
h1? - ?
Premier LeaguePremier League
NS--:----/--
Aberystwyth TownAberystwyth Town
? - ?
Barry TownBarry Town
h1? - ?
NS--:----/--
PenybontPenybont
? - ?
Colwyn BayColwyn Bay
h1? - ?
NS--:----/--
Bala TownBala Town
? - ?
GAP Connah S Quay FCGAP Connah S Quay FC
h1? - ?
NS--:----/--
Haverfordwest County AFCHaverfordwest County AFC
? - ?
Aberystwyth TownAberystwyth Town
h1? - ?
NS--:----/--
Newtown AFCNewtown AFC
? - ?
Cardiff METCardiff MET
h1? - ?
NS--:----/--
Bala TownBala Town
? - ?
Caernarfon TownCaernarfon Town
h1? - ?
NS--:----/--
Colwyn BayColwyn Bay
? - ?
Haverfordwest County AFCHaverfordwest County AFC
h1? - ?
NS--:----/--
Newtown AFCNewtown AFC
? - ?
The New SaintsThe New Saints
h1? - ?
NS--:----/--
Pontypridd TownPontypridd Town
? - ?
Aberystwyth TownAberystwyth Town
h1? - ?
NS--:----/--
Haverfordwest County AFCHaverfordwest County AFC
? - ?
PenybontPenybont
h1? - ?
NS--:----/--
Aberystwyth TownAberystwyth Town
? - ?
Barry TownBarry Town
h1? - ?
NS--:----/--
Pontypridd TownPontypridd Town
? - ?
Barry TownBarry Town
h1? - ?
NS--:----/--
Caernarfon TownCaernarfon Town
? - ?
Newtown AFCNewtown AFC
h1? - ?
NS--:----/--
Haverfordwest County AFCHaverfordwest County AFC
? - ?
Aberystwyth TownAberystwyth Town
h1? - ?
NS--:----/--
Barry TownBarry Town
? - ?
Colwyn BayColwyn Bay
h1? - ?
NS--:----/--
Bala TownBala Town
? - ?
Caernarfon TownCaernarfon Town
h1? - ?
NS--:----/--
The New SaintsThe New Saints
? - ?
Cardiff METCardiff MET
h1? - ?
NS--:----/--
Newtown AFCNewtown AFC
? - ?
The New SaintsThe New Saints
h1? - ?
NS--:----/--
Caernarfon TownCaernarfon Town
? - ?
GAP Connah S Quay FCGAP Connah S Quay FC
h1? - ?
NS--:----/--
Haverfordwest County AFCHaverfordwest County AFC
? - ?
PenybontPenybont
h1? - ?
NS--:----/--
PenybontPenybont
? - ?
Pontypridd TownPontypridd Town
h1? - ?
NS--:----/--
Pontypridd TownPontypridd Town
? - ?
Barry TownBarry Town
h1? - ?
NS--:----/--
Caernarfon TownCaernarfon Town
? - ?
Newtown AFCNewtown AFC
h1? - ?
NS--:----/--
Cardiff METCardiff MET
? - ?
Bala TownBala Town
h1? - ?
NS--:----/--
Barry TownBarry Town
? - ?
Colwyn BayColwyn Bay
h1? - ?
NS--:----/--
GAP Connah S Quay FCGAP Connah S Quay FC
? - ?
The New SaintsThe New Saints
h1? - ?
NS--:----/--
The New SaintsThe New Saints
? - ?
Cardiff METCardiff MET
h1? - ?
NS--:----/--
PenybontPenybont
? - ?
Colwyn BayColwyn Bay
h1? - ?
NS--:----/--
Bala TownBala Town
? - ?
GAP Connah S Quay FCGAP Connah S Quay FC
h1? - ?
NS--:----/--
Caernarfon TownCaernarfon Town
? - ?
GAP Connah S Quay FCGAP Connah S Quay FC
h1? - ?
NS--:----/--
Newtown AFCNewtown AFC
? - ?
Cardiff METCardiff MET
h1? - ?
NS--:----/--
PenybontPenybont
? - ?
Pontypridd TownPontypridd Town
h1? - ?
NS--:----/--
Colwyn BayColwyn Bay
? - ?
Haverfordwest County AFCHaverfordwest County AFC
h1? - ?
NS--:----/--
Cardiff METCardiff MET
? - ?
Bala TownBala Town
h1? - ?
NS--:----/--
Pontypridd TownPontypridd Town
? - ?
Aberystwyth TownAberystwyth Town
h1? - ?
NS--:----/--
GAP Connah S Quay FCGAP Connah S Quay FC
? - ?
The New SaintsThe New Saints
h1? - ?
FAW ChampionshipFAW Championship
NS--:----/--
Afan LidoAfan Lido
? - ?
Cambrian & ClydachCambrian & Clydach
h1? - ?
NS--:----/--
Cwmbran CelticCwmbran Celtic
? - ?
Abergavenny TownAbergavenny Town
h1? - ?
NS--:----/--
TrefelinTrefelin
? - ?
Ammanford AFCAmmanford AFC
h1? - ?
NS--:----/--
Baglan DragonsBaglan Dragons
? - ?
Abergavenny TownAbergavenny Town
h1? - ?
NS--:----/--
Denbigh TownDenbigh Town
? - ?
Chirk AAAChirk AAA
h1? - ?
NS--:----/--
Goytre UnitedGoytre United
? - ?
Briton FerryBriton Ferry
h1? - ?
NS--:----/--
Briton FerryBriton Ferry
? - ?
Ammanford AFCAmmanford AFC
h1? - ?
NS--:----/--
TrefelinTrefelin
? - ?
Carmarthen TownCarmarthen Town
h1? - ?
NS--:----/--
GuilsfieldGuilsfield
? - ?
PorthmadogPorthmadog
h1? - ?
NS--:----/--
Ruthin TownRuthin Town
? - ?
CaerswsCaersws
h1? - ?
NS--:----/--
HolywellHolywell
? - ?
Prestatyn TownPrestatyn Town
h1? - ?
NS--:----/--
Ammanford AFCAmmanford AFC
? - ?
llanelli AFCllanelli AFC
h1? - ?
NS--:----/--
CaerswsCaersws
? - ?
Prestatyn TownPrestatyn Town
h1? - ?
NS--:----/--
Llanidloes TownLlanidloes Town
? - ?
GuilsfieldGuilsfield
h1? - ?
NS--:----/--
CaerswsCaersws
? - ?
Flint Town UnitedFlint Town United
h1? - ?
NS--:----/--
Mold AlexandraMold Alexandra
? - ?
Gresford AthleticGresford Athletic
h1? - ?
NS--:----/--
Llantwit MajorLlantwit Major
? - ?
Pontardawe TownPontardawe Town
h1? - ?
NS--:----/--
Llantwit MajorLlantwit Major
? - ?
Cwmbran CelticCwmbran Celtic
h1? - ?
NS--:----/--
llanelli AFCllanelli AFC
? - ?
Llantwit MajorLlantwit Major
h1? - ?
NS--:----/--
Pontardawe TownPontardawe Town
? - ?
Abertillery BluebirdsAbertillery Bluebirds
h1? - ?
NS--:----/--
Baglan DragonsBaglan Dragons
? - ?
llanelli AFCllanelli AFC
h1? - ?
NS--:----/--
GuilsfieldGuilsfield
? - ?
HolywellHolywell
h1? - ?
NS--:----/--
Ammanford AFCAmmanford AFC
? - ?
Afan LidoAfan Lido
h1? - ?
NS--:----/--
LlandudnoLlandudno
? - ?
Airbus UKAirbus UK
h1? - ?
NS--:----/--
Cambrian & ClydachCambrian & Clydach
? - ?
Ammanford AFCAmmanford AFC
h1? - ?
NS--:----/--
GuilsfieldGuilsfield
? - ?
CaerswsCaersws
h1? - ?
NS--:----/--
HolywellHolywell
? - ?
GuilsfieldGuilsfield
h1? - ?
NS--:----/--
Goytre UnitedGoytre United
? - ?
Taffs WellTaffs Well
h1? - ?
NS--:----/--
PorthmadogPorthmadog
? - ?
Buckley TownBuckley Town
h1? - ?
NS--:----/--
GuilsfieldGuilsfield
? - ?
LlandudnoLlandudno
h1? - ?
NS--:----/--
Prestatyn TownPrestatyn Town
? - ?
Mold AlexandraMold Alexandra
h1? - ?
NS--:----/--
Flint Town UnitedFlint Town United
? - ?
Ruthin TownRuthin Town
h1? - ?
NS--:----/--
Cwmbran CelticCwmbran Celtic
? - ?
Baglan DragonsBaglan Dragons
h1? - ?
NS--:----/--
Bangor 1876Bangor 1876
? - ?
Ruthin TownRuthin Town
h1? - ?
NS--:----/--
Llanidloes TownLlanidloes Town
? - ?
Flint Town UnitedFlint Town United
h1? - ?
NS--:----/--
Airbus UKAirbus UK
? - ?
Llanidloes TownLlanidloes Town
h1? - ?
NS--:----/--
Afan LidoAfan Lido
? - ?
Cambrian & ClydachCambrian & Clydach
h1? - ?
NS--:----/--
Cwmbran CelticCwmbran Celtic
? - ?
Abergavenny TownAbergavenny Town
h1? - ?
NS--:----/--
TrefelinTrefelin
? - ?
Ammanford AFCAmmanford AFC
h1? - ?
NS--:----/--
Carmarthen TownCarmarthen Town
? - ?
llanelli AFCllanelli AFC
h1? - ?
NS--:----/--
Bangor 1876Bangor 1876
? - ?
Mold AlexandraMold Alexandra
h1? - ?
NS--:----/--
Gresford AthleticGresford Athletic
? - ?
Flint Town UnitedFlint Town United
h1? - ?
NS--:----/--
Briton FerryBriton Ferry
? - ?
Afan LidoAfan Lido
h1? - ?
NS--:----/--
GuilsfieldGuilsfield
? - ?
Denbigh TownDenbigh Town
h1? - ?
NS--:----/--
HolywellHolywell
? - ?
Denbigh TownDenbigh Town
h1? - ?
NS--:----/--
Ruthin TownRuthin Town
? - ?
CaerswsCaersws
h1? - ?
NS--:----/--
PorthmadogPorthmadog
? - ?
Gresford AthleticGresford Athletic
h1? - ?
NS--:----/--
Goytre UnitedGoytre United
? - ?
Llantwit MajorLlantwit Major
h1? - ?
NS--:----/--
Abertillery BluebirdsAbertillery Bluebirds
? - ?
TrefelinTrefelin
h1? - ?
NS--:----/--
Taffs WellTaffs Well
? - ?
Caerau (Ely)Caerau (Ely)
h1? - ?
NS--:----/--
CaerswsCaersws
? - ?
Prestatyn TownPrestatyn Town
h1? - ?
NS--:----/--
Mold AlexandraMold Alexandra
? - ?
HolywellHolywell
h1? - ?
NS--:----/--
CaerswsCaersws
? - ?
Flint Town UnitedFlint Town United
h1? - ?
NS--:----/--
Airbus UKAirbus UK
? - ?
Denbigh TownDenbigh Town
h1? - ?
NS--:----/--
Llantwit MajorLlantwit Major
? - ?
Pontardawe TownPontardawe Town
h1? - ?
NS--:----/--
Pontardawe TownPontardawe Town
? - ?
TrefelinTrefelin
h1? - ?
NS--:----/--
Taffs WellTaffs Well
? - ?
Pontardawe TownPontardawe Town
h1? - ?
NS--:----/--
Abergavenny TownAbergavenny Town
? - ?
Ammanford AFCAmmanford AFC
h1? - ?
NS--:----/--
Carmarthen TownCarmarthen Town
? - ?
Taffs WellTaffs Well
h1? - ?
NS--:----/--
llanelli AFCllanelli AFC
? - ?
Cambrian & ClydachCambrian & Clydach
h1? - ?
NS--:----/--
Ammanford AFCAmmanford AFC
? - ?
Afan LidoAfan Lido
h1? - ?
NS--:----/--
Goytre UnitedGoytre United
? - ?
Caerau (Ely)Caerau (Ely)
h1? - ?
NS--:----/--
GuilsfieldGuilsfield
? - ?
CaerswsCaersws
h1? - ?
NS--:----/--
HolywellHolywell
? - ?
GuilsfieldGuilsfield
h1? - ?

Bạn là một người yêu thích bóng đá? Vậy thì chắc chắn bạn không thể bỏ qua giải đấu Wales. Với lịch trình dày đặc các trận đấu, giải đấu này luôn mang lại những trận cầu hấp dẫn, đỉnh cao. Để không bỏ sót bất kỳ khoảnh khắc nào, hãy cùng KQBD.vc đồng hành trên con đường theo dõi lịch thi đấu Xứ Wales.

Cách chúng tôi giúp bạn theo dõi giải đấu bóng đá Xứ Wales

Đội ngũ của chúng tôi, gồm các chuyên gia thể thao, phân tích dữ liệu, lịch sử thể thao và tâm lý học thể thao, luôn cập nhật thông tin một cách nhanh chóng và chính xác. Bạn không chỉ được tiếp cận với lịch trình các trận đấu, mà còn được thưởng thức những bài phân tích sâu sắc về tình hình của các đội, những thống kê chi tiết và những dự đoán chính xác.

Trang web cung cấp công cụ LTĐ Xứ Wales hôm nay với giao diện thân thiện, dễ sử dụng. Mọi thông tin về giải đấu, từ thời gian, địa điểm, đến đội hình và phân tích trước trận, tất cả đều được trình bày một cách trực quan, dễ hiểu. Thông tin không chỉ đơn thuần là lịch trình các trận đấu, mà còn là nguồn tin cậy giúp bạn nắm bắt những biến động của giải đấu, từ đó đưa ra những quyết định sáng suốt.

Chúng tôi không chỉ mang đến cho bạn thông tin về lịch thi đấu bóng đá Xứ Wales mà còn cung cấp một không gian để thảo luận, trao đổi với cộng đồng người hâm mộ. Đến với KQBD.vc, bạn không chỉ là người xem mà còn là một phần của cuộc chơi. Đó là nơi mà tình yêu bóng đá được chia sẻ, nơi mà đam mê được thể hiện.

Khám phá thêm về giải đấu

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng chú trọng đến việc phân tích thống kê, từ đó giúp bạn dự đoán được kết quả của các trận đấu sắp tới một cách chính xác nhất. Với đội ngũ chuyên gia phân tích dữ liệu của chúng tôi, bạn sẽ không còn phải mất thời gian tìm kiếm thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, mọi thông tin bạn cần đều tập trung tại một nơi.

Hãy cùng chúng tôi đồng hành trên con đường khám phá giải đấu Wales. Hãy trải nghiệm sự tiện lợi, nhanh chóng và chính xác của KQBD.vc. Đừng chần chừ, hãy thử ngay hôm nay và cảm nhận sự khác biệt!