Ngày có hiệu lực: 24 tháng 7 năm 2023

Chào mừng bạn đến với KQBD VC – trang thông tin bóng đá uy tín và chuyên môn hàng đầu! Sự riêng tư của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi, và chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Khi truy cập và sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với chính sách này.

Thu thập thông tin

Khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập Thông Tin Cá Nhân mà bạn chọn cung cấp, bao gồm tên, địa chỉ email và số điện thoại của bạn. Ví dụ, bạn có thể cung cấp thông tin này khi bạn đăng ký tài khoản, đăng ký nhận bản tin, tham gia khảo sát, đăng bình luận, tham gia cuộc thi hoặc giao tiếp với chúng tôi theo cách khác.

Ngoài Thông Tin Cá Nhân, chúng tôi có thể tự động thu thập hoặc nhận thông tin bổ sung về việc sử dụng dịch vụ của bạn, sở thích của bạn, thông tin thiết bị của bạn và hoạt động trực tuyến của bạn. Điều này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ IP của bạn, loại trình duyệt, loại và cài đặt thiết bị, hệ điều hành, URL tham chiếu, hành động thực hiện trên trang web của chúng tôi chẳng hạn như lượt xem trang, đường dẫn điều hướng, và thời gian phiên, và ngày và giờ của lượt truy cập của bạn.

Sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng Thông Tin Cá Nhân để vận hành, cải thiện và cá nhân hóa dịch vụ, bao gồm cung cấp các tính năng và nội dung phù hợp với bạn, xử lý đăng ký của bạn, và giao tiếp với bạn về các tin tức, sự kiện, khuyến mãi và sản phẩm mà chúng tôi cung cấp. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin này để trả lời yêu cầu của bạn, cung cấp hỗ trợ người dùng, thực thi các điều khoản và điều kiện của chúng tôi, và tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý.

Thông tin phi cá nhân giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ của chúng tôi và cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn và phù hợp hơn. Chúng tôi có thể sử dụng nó để khắc phục sự cố, phân tích hoạt động người dùng, hiểu thông tin dân số về người dùng của chúng tôi và cải thiện chất lượng dịch vụ của chúng tôi.

Chia sẻ thông tin

Chúng tôi sẽ không bán hay cho thuê Thông Tin Cá Nhân của bạn cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý rõ ràng của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi có thể chia sẻ Thông Tin Cá Nhân của bạn với nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba thực hiện các chức năng thay mặt chúng tôi, chẳng hạn như lưu trữ, phân tích, dịch vụ khách hàng và dịch vụ pháp lý. Chúng tôi yêu cầu các bên thứ ba này duy trì bảo mật Thông Tin Cá Nhân của bạn và tuân thủ các luật pháp hiện hành.

Chúng tôi có thể chia sẻ Thông Tin Phi Cá Nhân với công chúng và với đối tác của chúng tôi. Ví dụ, chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu tổng hợp không xác định cá nhân của bạn nhưng cho thấy các xu hướng và mô hình chung về việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Bảo vệ và bảo mật dữ liệu

Chúng tôi coi trọng việc bảo mật dữ liệu và sử dụng các biện pháp thích hợp về mặt vật lý, kỹ thuật và tổ chức để bảo vệ Thông Tin Cá Nhân khỏi truy cập, mất mát, lạm dụng hoặc thay đổi không được phép. Tuy nhiên, internet không thể đảm bảo được 100% an toàn, và chúng tôi không thể đảm bảo hoặc bảo lãnh cho sự an toàn của bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp cho chúng tôi.

Trang web và dịch vụ của bên thứ ba

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba mà chúng tôi không kiểm soát. Nếu bạn nhấp vào một liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được đưa đến trang web hoặc dịch vụ của họ. Chúng tôi khuyến nghị bạn xem xét Chính Sách Bảo Mật của mọi trang web mà bạn truy cập.

Quyền riêng tư của trẻ em

Dịch vụ của chúng tôi không dành cho cá nhân dưới 13 tuổi. Chúng tôi không cố ý thu thập hoặc yêu cầu bất kỳ thông tin nào từ người dưới 13 tuổi hoặc cho phép người dưới tuổi này đăng ký dịch vụ.

Thay đổi chính sách này

Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể cập nhật Chính Sách của chúng tôi để phản ánh thay đổi trong thực tiễn của chúng tôi. Nếu chúng tôi thực hiện những thay đổi quan trọng đối với Chính Sách này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách cập nhật ngày của Chính Sách này và đăng một thông báo trên dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi khuyến nghị bạn xem xét Chính Sách này mỗi khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi để nắm bắt thông tin về thực tiễn thông tin của chúng tôi.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc mối quan tâm nào về Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại:

  • Địa chỉ: 20 Đường Số 1, Trường Thọ, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 0583611613
  • Email: [email protected]

Bằng cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với các điều khoản về chính sách bảo mật của KQBD VC. Chúng tôi có quyền sửa đổi chính sách này vào bất kỳ thời điểm nào với hoặc không có thông báo.

Ngoài ra, để hiểu rõ hơn về chúng tôi, mời bạn tham khảo: