Asian CupAsian Cup
FT--:----/--
AustraliaAustralia
4 - 0
IndonesiaIndonesia
h12 - 0
A-LeagueA-League
FT--:----/--
Wellington PhoenixWellington Phoenix
0 - 0
Central Coast MarinersCentral Coast Mariners
h10 - 0
FT--:----/--
Newcastle JetsNewcastle Jets
1 - 2
Wellington PhoenixWellington Phoenix
h10 - 1
FT--:----/--
Melbourne CityMelbourne City
0 - 0
Melbourne VictoryMelbourne Victory
h10 - 0
FT--:----/--
MacarthurMacarthur
1 - 2
Wellington PhoenixWellington Phoenix
h10 - 1
FT--:----/--
Brisbane RoarBrisbane Roar
5 - 1
Melbourne CityMelbourne City
h14 - 0
FT--:----/--
Adelaide UnitedAdelaide United
0 - 4
Central Coast MarinersCentral Coast Mariners
h10 - 3
FT--:----/--
Adelaide UnitedAdelaide United
1 - 2
Western Sydney WanderersWestern Sydney Wanderers
h10 - 2
FT--:----/--
Wellington PhoenixWellington Phoenix
2 - 0
Western UnitedWestern United
h11 - 0
FT--:----/--
SydneySydney
1 - 1
Melbourne CityMelbourne City
h11 - 0
FT--:----/--
Western Sydney WanderersWestern Sydney Wanderers
3 - 3
Newcastle JetsNewcastle Jets
h12 - 1
FT--:----/--
Brisbane RoarBrisbane Roar
1 - 1
Wellington PhoenixWellington Phoenix
h10 - 0
FT--:----/--
Adelaide UnitedAdelaide United
3 - 3
Perth GloryPerth Glory
h12 - 1
FT--:----/--
Perth GloryPerth Glory
3 - 2
Brisbane RoarBrisbane Roar
h11 - 2
FT--:----/--
Central Coast MarinersCentral Coast Mariners
1 - 3
SydneySydney
h10 - 3
FT--:----/--
Western UnitedWestern United
0 - 1
Western Sydney WanderersWestern Sydney Wanderers
h10 - 1
FT--:----/--
Brisbane RoarBrisbane Roar
2 - 2
Western UnitedWestern United
h10 - 1
FT--:----/--
SydneySydney
2 - 1
Adelaide UnitedAdelaide United
h11 - 0
FT--:----/--
MacarthurMacarthur
2 - 2
Perth GloryPerth Glory
h11 - 0
FT--:----/--
Wellington PhoenixWellington Phoenix
0 - 0
Central Coast MarinersCentral Coast Mariners
h10 - 0
FT--:----/--
Central Coast MarinersCentral Coast Mariners
2 - 0
Brisbane RoarBrisbane Roar
h11 - 0
FT--:----/--
MacarthurMacarthur
1 - 2
Wellington PhoenixWellington Phoenix
h10 - 1
FT--:----/--
Brisbane RoarBrisbane Roar
5 - 1
Melbourne CityMelbourne City
h14 - 0
FT--:----/--
Perth GloryPerth Glory
0 - 0
Wellington PhoenixWellington Phoenix
h10 - 0
FT--:----/--
Melbourne CityMelbourne City
1 - 0
Adelaide UnitedAdelaide United
h11 - 0
FT--:----/--
Perth GloryPerth Glory
4 - 2
Melbourne CityMelbourne City
h11 - 1
FT--:----/--
Western UnitedWestern United
2 - 0
Newcastle JetsNewcastle Jets
h11 - 0
FT--:----/--
Western Sydney WanderersWestern Sydney Wanderers
3 - 3
Newcastle JetsNewcastle Jets
h12 - 1
FT--:----/--
Adelaide UnitedAdelaide United
3 - 3
Perth GloryPerth Glory
h12 - 1
FT--:----/--
MacarthurMacarthur
4 - 3
Western Sydney WanderersWestern Sydney Wanderers
h13 - 3
FT--:----/--
Western UnitedWestern United
0 - 1
Western Sydney WanderersWestern Sydney Wanderers
h10 - 1
FT--:----/--
Melbourne VictoryMelbourne Victory
1 - 1
SydneySydney
h11 - 1
FT--:----/--
Western UnitedWestern United
2 - 2
SydneySydney
h11 - 2
FT--:----/--
SydneySydney
2 - 1
Adelaide UnitedAdelaide United
h11 - 0
FT--:----/--
Melbourne VictoryMelbourne Victory
2 - 1
Western UnitedWestern United
h10 - 0
FT--:----/--
MacarthurMacarthur
2 - 2
Perth GloryPerth Glory
h11 - 0
FT--:----/--
Central Coast MarinersCentral Coast Mariners
1 - 0
Western Sydney WanderersWestern Sydney Wanderers
h10 - 0
FT--:----/--
Central Coast MarinersCentral Coast Mariners
2 - 0
Brisbane RoarBrisbane Roar
h11 - 0
FT--:----/--
Newcastle JetsNewcastle Jets
1 - 1
Melbourne VictoryMelbourne Victory
h10 - 1
FT--:----/--
Melbourne CityMelbourne City
1 - 0
Adelaide UnitedAdelaide United
h11 - 0
FT--:----/--
Melbourne VictoryMelbourne Victory
0 - 1
MacarthurMacarthur
h10 - 1
FT--:----/--
Perth GloryPerth Glory
4 - 2
Melbourne CityMelbourne City
h11 - 1
FT--:----/--
Western UnitedWestern United
2 - 0
Newcastle JetsNewcastle Jets
h11 - 0
FT--:----/--
Perth GloryPerth Glory
0 - 0
Wellington PhoenixWellington Phoenix
h10 - 0
FT--:----/--
MacarthurMacarthur
4 - 3
Western Sydney WanderersWestern Sydney Wanderers
h13 - 3
FT--:----/--
Newcastle JetsNewcastle Jets
1 - 2
Wellington PhoenixWellington Phoenix
h10 - 1
FT--:----/--
Melbourne CityMelbourne City
0 - 0
Melbourne VictoryMelbourne Victory
h10 - 0
FT--:----/--
Adelaide UnitedAdelaide United
0 - 4
Central Coast MarinersCentral Coast Mariners
h10 - 3
FT--:----/--
Adelaide UnitedAdelaide United
1 - 2
Western Sydney WanderersWestern Sydney Wanderers
h10 - 2
FT--:----/--
Melbourne VictoryMelbourne Victory
1 - 1
SydneySydney
h11 - 1
FT--:----/--
Wellington PhoenixWellington Phoenix
2 - 0
Western UnitedWestern United
h11 - 0
FT--:----/--
Western UnitedWestern United
2 - 2
SydneySydney
h11 - 2
FT--:----/--
Central Coast MarinersCentral Coast Mariners
1 - 0
Western Sydney WanderersWestern Sydney Wanderers
h10 - 0
FT--:----/--
Melbourne VictoryMelbourne Victory
2 - 1
Western UnitedWestern United
h10 - 0
FT--:----/--
Brisbane RoarBrisbane Roar
1 - 1
Wellington PhoenixWellington Phoenix
h10 - 0
FT--:----/--
SydneySydney
1 - 1
Melbourne CityMelbourne City
h11 - 0
FT--:----/--
Perth GloryPerth Glory
3 - 2
Brisbane RoarBrisbane Roar
h11 - 2
FT--:----/--
Central Coast MarinersCentral Coast Mariners
1 - 3
SydneySydney
h10 - 3
FT--:----/--
Brisbane RoarBrisbane Roar
2 - 2
Western UnitedWestern United
h10 - 1
FT--:----/--
Melbourne VictoryMelbourne Victory
0 - 1
MacarthurMacarthur
h10 - 1
FT--:----/--
Newcastle JetsNewcastle Jets
1 - 1
Melbourne VictoryMelbourne Victory
h10 - 1
A-League WomenA-League Women
FT--:----/--
Melbourne Victory WMelbourne Victory W
4 - 0
Western Sydney Wanderers WWestern Sydney Wanderers W
h11 - 0
FT--:----/--
Adelaide United WAdelaide United W
2 - 1
Western Sydney Wanderers WWestern Sydney Wanderers W
h10 - 1
FT--:----/--
Newcastle Jets FC WNewcastle Jets FC W
0 - 2
Central Coast Mariners WCentral Coast Mariners W
h10 - 1
FT--:----/--
Melbourne City WMelbourne City W
1 - 1
Adelaide United WAdelaide United W
h10 - 0
FT--:----/--
Newcastle Jets FC WNewcastle Jets FC W
3 - 0
Brisbane Roar FC WBrisbane Roar FC W
h11 - 0
FT--:----/--
Western Sydney Wanderers WWestern Sydney Wanderers W
1 - 3
Brisbane Roar FC WBrisbane Roar FC W
h11 - 1
FT--:----/--
Brisbane Roar FC WBrisbane Roar FC W
1 - 2
Melbourne Victory WMelbourne Victory W
h11 - 1
FT--:----/--
Western United WWestern United W
3 - 0
Wellington Phoenix WWellington Phoenix W
h11 - 0
FT--:----/--
Wellington Phoenix WWellington Phoenix W
2 - 0
Canberra United WCanberra United W
h11 - 0
FT--:----/--
Newcastle Jets FC WNewcastle Jets FC W
3 - 2
Wellington Phoenix WWellington Phoenix W
h11 - 1
FT--:----/--
Sydney FC WSydney FC W
3 - 1
Perth Glory FC WPerth Glory FC W
h11 - 1
FT--:----/--
Melbourne Victory WMelbourne Victory W
1 - 1
Sydney FC WSydney FC W
h11 - 1
FT--:----/--
Adelaide United WAdelaide United W
2 - 1
Western Sydney Wanderers WWestern Sydney Wanderers W
h10 - 1
FT--:----/--
Melbourne City WMelbourne City W
1 - 1
Adelaide United WAdelaide United W
h10 - 0
FT--:----/--
Canberra United WCanberra United W
3 - 1
Melbourne City WMelbourne City W
h12 - 0
FT--:----/--
Western Sydney Wanderers WWestern Sydney Wanderers W
1 - 3
Brisbane Roar FC WBrisbane Roar FC W
h11 - 1
FT--:----/--
Central Coast Mariners WCentral Coast Mariners W
1 - 1
Melbourne Victory WMelbourne Victory W
h11 - 0
FT--:----/--
Brisbane Roar FC WBrisbane Roar FC W
1 - 2
Melbourne Victory WMelbourne Victory W
h11 - 1
FT--:----/--
Western United WWestern United W
3 - 0
Wellington Phoenix WWellington Phoenix W
h11 - 0
FT--:----/--
Perth Glory FC WPerth Glory FC W
2 - 2
Canberra United WCanberra United W
h11 - 2
FT--:----/--
Melbourne City WMelbourne City W
1 - 3
Western United WWestern United W
h11 - 1
FT--:----/--
Western United WWestern United W
3 - 2
Brisbane Roar FC WBrisbane Roar FC W
h11 - 2
FT--:----/--
Sydney FC WSydney FC W
3 - 1
Perth Glory FC WPerth Glory FC W
h11 - 1
FT--:----/--
Melbourne City WMelbourne City W
0 - 0
Sydney FC WSydney FC W
h10 - 0
FT--:----/--
Western United WWestern United W
2 - 1
Central Coast Mariners WCentral Coast Mariners W
h12 - 1
FT--:----/--
Western Sydney Wanderers WWestern Sydney Wanderers W
2 - 1
Newcastle Jets FC WNewcastle Jets FC W
h11 - 1
FT--:----/--
Adelaide United WAdelaide United W
2 - 1
Perth Glory FC WPerth Glory FC W
h11 - 1
FT--:----/--
Canberra United WCanberra United W
3 - 1
Melbourne City WMelbourne City W
h12 - 0
FT--:----/--
Melbourne Victory WMelbourne Victory W
4 - 0
Western Sydney Wanderers WWestern Sydney Wanderers W
h11 - 0
FT--:----/--
Perth Glory FC WPerth Glory FC W
2 - 2
Canberra United WCanberra United W
h11 - 2
FT--:----/--
Melbourne City WMelbourne City W
1 - 3
Western United WWestern United W
h11 - 1
FT--:----/--
Newcastle Jets FC WNewcastle Jets FC W
3 - 0
Brisbane Roar FC WBrisbane Roar FC W
h11 - 0
FT--:----/--
Western United WWestern United W
3 - 2
Brisbane Roar FC WBrisbane Roar FC W
h11 - 2
FT--:----/--
Perth Glory FC WPerth Glory FC W
1 - 3
Central Coast Mariners WCentral Coast Mariners W
h11 - 1
FT--:----/--
Melbourne City WMelbourne City W
0 - 0
Sydney FC WSydney FC W
h10 - 0
FT--:----/--
Western Sydney Wanderers WWestern Sydney Wanderers W
2 - 1
Newcastle Jets FC WNewcastle Jets FC W
h11 - 1
FT--:----/--
Wellington Phoenix WWellington Phoenix W
2 - 0
Canberra United WCanberra United W
h11 - 0
FT--:----/--
Newcastle Jets FC WNewcastle Jets FC W
3 - 2
Wellington Phoenix WWellington Phoenix W
h11 - 1
FT--:----/--
Adelaide United WAdelaide United W
2 - 1
Perth Glory FC WPerth Glory FC W
h11 - 1
FT--:----/--
Melbourne Victory WMelbourne Victory W
1 - 1
Sydney FC WSydney FC W
h11 - 1

Kết quả bóng đá Úc là một chuyên mục hấp dẫn và đáng chú ý, cung cấp thông tin về kết quả bđ và diễn biến các trận đấu bóng đá tại Australia . Với tính năng này, bạn sẽ không bỏ lỡ bất kỳ trận đấu nào và luôn được cập nhật nhanh chóng với những thông tin mới nhất về bóng đá Úc và kqbd Châu Đại Dương. Dưới đây là một bài viết giới thiệu chi tiết về tính năng hấp dẫn này.

Lý do quan trọng của việc theo dõi kết quả bóng đá Úc

KQBĐ Úc là một nguồn thông tin đáng tin cậy để cập nhật kết quả và diễn biến các trận đấu bóng đá tại Úc. Bạn sẽ tìm thấy thông tin về các giải đấu chuyên nghiệp như A-League, FFA Cup, và các giải đấu cơ sở khác.

Bóng đá Úc có một cộng đồng hâm mộ nhiệt tình và các giải đấu đa dạng. Việc theo dõi kết quả bóng đá Úc giúp bạn tiếp cận với thông tin mới nhất về các đội bóng, cầu thủ, và sự phát triển của bóng đá Úc. Đồng thời, bạn cũng có cơ hội tận hưởng không khí sôi động của các trận đấu và tham gia vào cuộc thảo luận và thảo luận với cộng đồng bóng đá.

Theo dõi Kết quả bóng đá Úc không bỏ lỡ bất kỳ trận đấu nào!

Chuyên mục Kết quả bóng đá Úc bao gồm các kết quả từ các giải đấu chính thức tại Úc như A-League, FFA Cup và các giải hạng dưới. Bạn sẽ tìm thấy thông tin về các câu lạc bộ nổi tiếng như Sydney FC, Melbourne Victory, Perth Glory, Adelaide United và nhiều câu lạc bộ khác.

Lịch thi đấu thường xuyên và đáng tin cậy

Chuyên mục cung cấp lịch thi đấu chi tiết của các trận đấu bóng đá Úc, cho phép bạn dễ dàng theo dõi thời gian và địa điểm diễn ra các trận đấu. Lịch thi đấu được cập nhật đều đặn, giúp bạn không bỏ lỡ bất kỳ trận đấu quan trọng nào.

Thông tin chi tiết về kết quả, tỷ số và diễn biến trận đấu

Tại kqbđ Úc  cung cấp thông tin chi tiết về kết quả của các trận đấu, bao gồm tỷ số, thẻ phạt, ghi bàn và các thống kê khác. Bạn có thể nhanh chóng nắm bắt diễn biến trận đấu và hiểu rõ hơn về cách các đội bóng thi đấu.

Ngoài ra, tại đây bạn còn có thể cập nhật các ứng dụng hữu ích và thông tin chi tiết các giải đấu khác như:

Cập nhật nhanh kết quả bóng đá Australia

Chuyên mục Kết quả bóng đá Úc cập nhật kết quả và thông tin về các trận đấu ngay sau khi kết thúc. Bạn sẽ nhận được thông tin mới nhất về kết quả bóng đá Úc trong thời gian thực, đảm bảo bạn không bỏ lỡ bất kỳ diễn biến quan trọng nào.

Cung cấp thông tin chi tiết về các trận đấu, bao gồm đội hình xuất phát, thay người, thẻ phạt, ghi bàn và các sự kiện đáng chú ý khác. Bạn có thể theo dõi diễn biến trận đấu và cảm nhận được tâm lý và chiến thuật của các đội bóng.

Cung cấp báo cáo về các sự kiện đặc biệt, thành tích của các đội bóng và các thay đổi quan trọng trong giải đấu. Bạn sẽ được cập nhật về việc thăng hạng, xuống hạng, sự thay đổi vị trí của các đội bóng và những tin tức nóng hổi khác về bóng đá Úc.

Tại sao phải theo dõi KQBĐ Úc?

Có nhiều lý do để theo dõi kết quả bóng đá Úc:

  • Cập nhật thông tin mới nhất về các trận đấu và kết quả của các đội bóng Úc yêu thích.
  • Nắm bắt được diễn biến của các trận đấu và cung cấp cho bạn một cái nhìn sâu hơn về bóng đá Úc.
  • Tham gia vào cuộc thảo luận và thảo luận với cộng đồng bóng đá về các trận đấu và đội bóng Úc.
  • Theo dõi sự phát triển của các đội bóng và cầu thủ trong giải đấu Úc.
  • Hiểu rõ hơn về các giải đấu và cơ hội thăng hạng, xuống hạng của các đội bóng trong bóng đá Úc.

Với tính năng Kết quả bóng đá Úc, bạn sẽ luôn được cập nhật với thông tin mới nhất và không bỏ lỡ bất kỳ trận đấu quan trọng nào.

Thật thú vị khi đến với bóng đá Úc, nhưng không thể không nhắc tới bóng đá Châu Á. Bạn muốn cập nhật kết quả nhanh nhất? Trực tiếp KQBD châu Á hôm qua rạng sáng nay sẽ làm bạn hài lòng. Điều này không chỉ giúp bạn nắm bắt tình hình giải đấu, mà còn cung cấp cái nhìn tổng quan về cả bối cảnh bóng đá Châu Á.

Nếu như bạn yêu thích bóng đá Campuchia, đừng bỏ lỡ KQBD Campuchia hôm nay trực tuyến. Trang này đem đến cho bạn thông tin tức thì, chính xác từ các trận đấu hấp dẫn. Sự tiện lợi mà trang này mang lại chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng.

Không chỉ Campuchia, mà cả bóng đá Ấn Độ đều đang nhận được sự quan tâm lớn. Đặc biệt, kết quả bóng đá Ấn Độ hôm nay trực tiếp giúp bạn theo dõi diễn biến nhanh chóng, mượt mà mà không cần phải chờ đợi.

Bên cạnh đó, bóng đá Nhật Bản – Quốc gia có nền bóng đá phát triển mạnh mẽ tại Châu Á cũng không thể thiếu. Hãy theo dõi kết quả trực tiếp bóng đá Nhật Bản hôm nay để cập nhật thông tin mới nhất, nhanh chóng từ giải đấu này.

Cuối cùng, nếu bạn muốn mở rộng kiến thức về bóng đá Kyrgyzstan, đừng quên truy cập kết quả bóng đá Kyrgyzstan hôm nay và ngày mai. Bạn sẽ nhận được thông tin kịp thời, đáng tin cậy từ những trận đấu đang diễn ra và sắp tới.

Hãy cùng trải nghiệm niềm đam mê bóng đá và khám phá thế giới rộng lớn của thông tin thể thao tại KQBD VC, nơi chuyên nghiệp, nhanh chóng và đáng tin cậy.