1. Division1. Division
FT--:----/--
Apoel NicosiaApoel Nicosia
4 - 1
KarmiotissaKarmiotissa
h11 - 1
FT--:----/--
KarmiotissaKarmiotissa
3 - 1
DoxaDoxa
h10 - 0
FT--:----/--
ArisAris
3 - 0
KarmiotissaKarmiotissa
h10 - 0
FT--:----/--
DoxaDoxa
0 - 2
Ethnikos AchnaEthnikos Achna
h10 - 2
FT--:----/--
ArisAris
4 - 0
AELAEL
h14 - 0
FT--:----/--
Omonia NicosiaOmonia Nicosia
1 - 0
OthellosOthellos
h10 - 0
FT--:----/--
Omonia NicosiaOmonia Nicosia
3 - 1
AnorthosisAnorthosis
h10 - 1
FT--:----/--
Nea SalamisNea Salamis
0 - 4
Apoel NicosiaApoel Nicosia
h10 - 2
FT--:----/--
KarmiotissaKarmiotissa
1 - 3
AELAEL
h11 - 2
FT--:----/--
AnorthosisAnorthosis
0 - 2
DoxaDoxa
h10 - 1
FT--:----/--
OthellosOthellos
0 - 3
PafosPafos
h10 - 1
FT--:----/--
OthellosOthellos
0 - 0
DoxaDoxa
h10 - 0
FT--:----/--
Apoel NicosiaApoel Nicosia
1 - 0
ArisAris
h11 - 0
FT--:----/--
AELAEL
3 - 1
Nea SalamisNea Salamis
h13 - 1
FT--:----/--
AE ZakakiouAE Zakakiou
1 - 2
KarmiotissaKarmiotissa
h11 - 0
FT--:----/--
AE ZakakiouAE Zakakiou
3 - 3
OthellosOthellos
h12 - 1
FT--:----/--
AEK LarnacaAEK Larnaca
2 - 1
Omonia NicosiaOmonia Nicosia
h11 - 1
FT--:----/--
Apollon LimassolApollon Limassol
0 - 0
Ethnikos AchnaEthnikos Achna
h10 - 0
FT--:----/--
AEK LarnacaAEK Larnaca
1 - 2
Apollon LimassolApollon Limassol
h11 - 2
FT--:----/--
Omonia NicosiaOmonia Nicosia
1 - 2
PafosPafos
h11 - 1
FT--:----/--
ArisAris
2 - 1
AnorthosisAnorthosis
h11 - 0
FT--:----/--
AnorthosisAnorthosis
2 - 0
Apollon LimassolApollon Limassol
h11 - 0
FT--:----/--
AnorthosisAnorthosis
2 - 2
PafosPafos
h11 - 1
FT--:----/--
Nea SalamisNea Salamis
1 - 1
AE ZakakiouAE Zakakiou
h10 - 0
FT--:----/--
Nea SalamisNea Salamis
0 - 3
ArisAris
h10 - 0
FT--:----/--
ArisAris
4 - 0
AELAEL
h14 - 0
FT--:----/--
ArisAris
3 - 0
KarmiotissaKarmiotissa
h10 - 0
FT--:----/--
DoxaDoxa
0 - 2
Ethnikos AchnaEthnikos Achna
h10 - 2
FT--:----/--
PafosPafos
0 - 0
Nea SalamisNea Salamis
h10 - 0
FT--:----/--
PafosPafos
4 - 3
Ethnikos AchnaEthnikos Achna
h12 - 2
FT--:----/--
KarmiotissaKarmiotissa
1 - 3
AEK LarnacaAEK Larnaca
h11 - 1
FT--:----/--
KarmiotissaKarmiotissa
1 - 3
AELAEL
h11 - 2
FT--:----/--
AnorthosisAnorthosis
0 - 2
DoxaDoxa
h10 - 1
FT--:----/--
Ethnikos AchnaEthnikos Achna
2 - 2
Omonia NicosiaOmonia Nicosia
h10 - 2
FT--:----/--
Ethnikos AchnaEthnikos Achna
4 - 1
AE ZakakiouAE Zakakiou
h12 - 1
FT--:----/--
AEK LarnacaAEK Larnaca
1 - 0
PafosPafos
h10 - 0
FT--:----/--
Apoel NicosiaApoel Nicosia
1 - 0
ArisAris
h11 - 0
FT--:----/--
AELAEL
3 - 1
Nea SalamisNea Salamis
h13 - 1
FT--:----/--
DoxaDoxa
0 - 1
Apoel NicosiaApoel Nicosia
h10 - 0
FT--:----/--
DoxaDoxa
0 - 3
Nea SalamisNea Salamis
h10 - 3
FT--:----/--
PafosPafos
1 - 1
Apollon LimassolApollon Limassol
h10 - 1
FT--:----/--
Omonia NicosiaOmonia Nicosia
1 - 2
PafosPafos
h11 - 1
FT--:----/--
Apollon LimassolApollon Limassol
0 - 0
Ethnikos AchnaEthnikos Achna
h10 - 0
FT--:----/--
AEK LarnacaAEK Larnaca
1 - 2
Apollon LimassolApollon Limassol
h11 - 2
FT--:----/--
AELAEL
2 - 3
AEK LarnacaAEK Larnaca
h10 - 1
FT--:----/--
Apollon LimassolApollon Limassol
1 - 2
Omonia NicosiaOmonia Nicosia
h10 - 1
FT--:----/--
Ethnikos AchnaEthnikos Achna
2 - 6
ArisAris
h10 - 2
FT--:----/--
Nea SalamisNea Salamis
1 - 1
AE ZakakiouAE Zakakiou
h10 - 0
FT--:----/--
Nea SalamisNea Salamis
0 - 3
ArisAris
h10 - 0
FT--:----/--
AELAEL
1 - 1
Apoel NicosiaApoel Nicosia
h10 - 1
FT--:----/--
ArisAris
4 - 0
OthellosOthellos
h10 - 0
FT--:----/--
PafosPafos
0 - 0
Nea SalamisNea Salamis
h10 - 0
FT--:----/--
PafosPafos
4 - 3
Ethnikos AchnaEthnikos Achna
h12 - 2
FT--:----/--
KarmiotissaKarmiotissa
1 - 3
AEK LarnacaAEK Larnaca
h11 - 1
FT--:----/--
AEK LarnacaAEK Larnaca
1 - 0
AnorthosisAnorthosis
h10 - 0
FT--:----/--
Apoel NicosiaApoel Nicosia
2 - 2
AEK LarnacaAEK Larnaca
h11 - 0
FT--:----/--
Apollon LimassolApollon Limassol
0 - 0
AE ZakakiouAE Zakakiou
h10 - 0
FT--:----/--
Ethnikos AchnaEthnikos Achna
2 - 2
Omonia NicosiaOmonia Nicosia
h10 - 2
FT--:----/--
Ethnikos AchnaEthnikos Achna
4 - 1
AE ZakakiouAE Zakakiou
h12 - 1
FT--:----/--
AEK LarnacaAEK Larnaca
1 - 0
PafosPafos
h10 - 0
FT--:----/--
KarmiotissaKarmiotissa
3 - 1
DoxaDoxa
h10 - 0
FT--:----/--
Apoel NicosiaApoel Nicosia
4 - 1
KarmiotissaKarmiotissa
h11 - 1
FT--:----/--
PafosPafos
1 - 1
Apollon LimassolApollon Limassol
h10 - 1
FT--:----/--
DoxaDoxa
0 - 1
Apoel NicosiaApoel Nicosia
h10 - 0
FT--:----/--
DoxaDoxa
0 - 3
Nea SalamisNea Salamis
h10 - 3
FT--:----/--
Omonia NicosiaOmonia Nicosia
3 - 1
AnorthosisAnorthosis
h10 - 1
FT--:----/--
Nea SalamisNea Salamis
0 - 4
Apoel NicosiaApoel Nicosia
h10 - 2
FT--:----/--
Omonia NicosiaOmonia Nicosia
1 - 0
OthellosOthellos
h10 - 0
FT--:----/--
AELAEL
2 - 3
AEK LarnacaAEK Larnaca
h10 - 1
FT--:----/--
Apollon LimassolApollon Limassol
1 - 2
Omonia NicosiaOmonia Nicosia
h10 - 1
FT--:----/--
Ethnikos AchnaEthnikos Achna
2 - 6
ArisAris
h10 - 2
FT--:----/--
OthellosOthellos
0 - 3
PafosPafos
h10 - 1
FT--:----/--
OthellosOthellos
0 - 0
DoxaDoxa
h10 - 0
FT--:----/--
AELAEL
1 - 1
Apoel NicosiaApoel Nicosia
h10 - 1
FT--:----/--
ArisAris
4 - 0
OthellosOthellos
h10 - 0
FT--:----/--
AE ZakakiouAE Zakakiou
1 - 2
KarmiotissaKarmiotissa
h11 - 0
FT--:----/--
AE ZakakiouAE Zakakiou
3 - 3
OthellosOthellos
h12 - 1
FT--:----/--
AEK LarnacaAEK Larnaca
2 - 1
Omonia NicosiaOmonia Nicosia
h11 - 1
FT--:----/--
AEK LarnacaAEK Larnaca
1 - 0
AnorthosisAnorthosis
h10 - 0
FT--:----/--
Apoel NicosiaApoel Nicosia
2 - 2
AEK LarnacaAEK Larnaca
h11 - 0
FT--:----/--
Apollon LimassolApollon Limassol
0 - 0
AE ZakakiouAE Zakakiou
h10 - 0
FT--:----/--
AnorthosisAnorthosis
2 - 0
Apollon LimassolApollon Limassol
h11 - 0
FT--:----/--
AnorthosisAnorthosis
2 - 2
PafosPafos
h11 - 1
FT--:----/--
ArisAris
2 - 1
AnorthosisAnorthosis
h11 - 0
2. Division2. Division
FT--:----/--
ErmisErmis
1 - 3
PAEEKPAEEK
h10 - 2
FT--:----/--
MEAP NisouMEAP Nisou
2 - 2
Ahironas / OnisilosAhironas / Onisilos
h12 - 1
FT--:----/--
PeyiaPeyia
3 - 1
ASIL LysiASIL Lysi
h10 - 1
FT--:----/--
ASIL LysiASIL Lysi
2 - 1
Digenis YpsonasDigenis Ypsonas
h10 - 0
FT--:----/--
PAEEKPAEEK
3 - 0
Ahironas / OnisilosAhironas / Onisilos
h11 - 0
FT--:----/--
ENADENAD
0 - 1
PAEEKPAEEK
h10 - 1
FT--:----/--
EnosisEnosis
2 - 1
OlympiakosOlympiakos
h11 - 1
FT--:----/--
XylotympouXylotympou
2 - 1
ENADENAD
h11 - 1
FT--:----/--
OlympiakosOlympiakos
1 - 1
Ayia NapaAyia Napa
h11 - 1
FT--:----/--
ENADENAD
1 - 0
MEAP NisouMEAP Nisou
h10 - 0
FT--:----/--
Digenis MorphouDigenis Morphou
1 - 0
ErmisErmis
h11 - 0
FT--:----/--
OlympiakosOlympiakos
2 - 2
Omonia AradippouOmonia Aradippou
h11 - 1
FT--:----/--
Digenis MorphouDigenis Morphou
3 - 1
MEAP NisouMEAP Nisou
h11 - 0
FT--:----/--
Omonia AradippouOmonia Aradippou
2 - 0
Ayia NapaAyia Napa
h12 - 0
FT--:----/--
MEAP NisouMEAP Nisou
0 - 0
ErmisErmis
h10 - 0
FT--:----/--
ErmisErmis
0 - 2
AkritasAkritas
h10 - 1

Bạn có đam mê bóng đá và yêu thích giải đấu Cyprus? Hãy để KQBD.VC là địa chỉ hàng đầu cung cấp các dịch vụ cập nhật liên tục và nhanh chóng, giúp bạn theo dõi chặt chẽ kết quả bóng đá Cyprus.

Kết quả bóng đá Cyprus – Cập nhật 24/7

Dịch vụ cung cấp từ website này không chỉ là thông tin về KQBD Cyprus, mà còn là một nguồn tin cậy và nhanh chóng, giúp người hâm mộ nắm bắt mọi diễn biến trận đấu. Bất cứ khi nào trận đấu diễn ra, bạn có thể dễ dàng xem kết quả nhanh nhất và chính xác nhất, 24/7.

Tiện ích này, không chỉ cung cấp bảng xếp hạng mà còn mang đến cho bạn cơ hội tận mắt chứng kiến cách thức mà các đội bóng thay đổi vị trí của họ trên bảng xếp hạng sau mỗi trận đấu. Những thông tin này không chỉ giúp bạn cập nhật kết quả giải Cyprus mà còn giúp bạn hiểu rõ hơn về quy luật thăng trầm của giải đấu.

KQ bóng đá Cyprus – Tận hưởng niềm đam mê

Chưa bao giờ việc theo dõi kết quả bóng đá Cyprus lại dễ dàng đến thế. Địa chỉ này không chỉ cung cấp thông tin, mà còn đảm bảo rằng mỗi người hâm mộ đều có thể tiếp cận một cách thuận lợi và tiện lợi. Chúng tôi cung cấp một giao diện thân thiện và dễ dàng để sử dụng, không gian rộng rãi để xem thông tin và lựa chọn.

Qua đó, người dùng không chỉ có thể xem kết quả giải đấu Cyprus mà còn có thể trải nghiệm và tận hưởng niềm đam mê bóng đá của mình một cách tối đa. Dù bạn là người mới mẻ trong việc theo dõi giải đấu hay là một người hâm mộ từ lâu, chúng tôi đều cung cấp cho bạn tất cả những gì bạn cần để tận hưởng trọn vẹn giải đấu.

Đặc biệt hơn hết, bạn còn nắm rõ tình hình tỷ số của nhiều trận đấu khác nhau trong châu lục già như kết quả bóng đá Đức. Tại đây, cập nhật liên tục về tỷ số, bàn thắng, thẻ đỏ, và những diễn biến hấp dẫn trên sân cỏ để bạn không bỏ lỡ bất kỳ chi tiết quan trọng nào.

Kết luận

Khám phá và tận hưởng niềm đam mê bóng đá của bạn với kết quả bóng đá Cyprus được cung cấp tại KQBD.VC. Cập nhật liên tục, chính xác và nhanh chóng, không chỉ giúp bạn theo dõi các trận đấu, mà còn giúp bạn tận hưởng từng khoảnh khắc của mình với giải đấu. Hãy tham gia cùng chúng tôi, để trải nghiệm một cách tốt nhất những cung bậc cảm xúc mà bóng đá mang lại.