Liga LeumitLiga Leumit
FT--:----/--
Bnei YehudaBnei Yehuda
2 - 1
Sektzia Nes TzionaSektzia Nes Tziona
h10 - 1
FT--:----/--
Ironi Kiryat ShmonaIroni Kiryat Shmona
1 - 1
Hapoel Nazareth IllitHapoel Nazareth Illit
h11 - 0
FT--:----/--
Maccabi HerzliyaMaccabi Herzliya
1 - 4
Hapoel AcreHapoel Acre
h11 - 1
FT--:----/--
Hapoel Umm al-FahmHapoel Umm al-Fahm
2 - 1
Hapoel Nazareth IllitHapoel Nazareth Illit
h10 - 0
FT--:----/--
Maccabi Kabilio JaffaMaccabi Kabilio Jaffa
0 - 5
Ironi Kiryat ShmonaIroni Kiryat Shmona
h10 - 1
FT--:----/--
Sektzia Nes TzionaSektzia Nes Tziona
1 - 3
Hapoel Ramat HaSharonHapoel Ramat HaSharon
h10 - 2
FT--:----/--
Hapoel AcreHapoel Acre
2 - 1
Bnei YehudaBnei Yehuda
h10 - 0
FT--:----/--
Hapoel AcreHapoel Acre
0 - 3
Hapoel Ramat GanHapoel Ramat Gan
h10 - 1
FT--:----/--
Hapoel Rishon LeZionHapoel Rishon LeZion
1 - 3
Ironi TiberiasIroni Tiberias
h10 - 1
FT--:----/--
Hapoel Kfar SabaHapoel Kfar Saba
2 - 3
Hapoel Nazareth IllitHapoel Nazareth Illit
h10 - 3
FT--:----/--
Ironi TiberiasIroni Tiberias
1 - 2
Bnei YehudaBnei Yehuda
h10 - 1
FT--:----/--
Hapoel Kfar SabaHapoel Kfar Saba
1 - 0
Ihud Bnei ShfaramIhud Bnei Shfaram
h11 - 0
FT--:----/--
Maccabi Kabilio JaffaMaccabi Kabilio Jaffa
1 - 1
Hapoel Kfar SabaHapoel Kfar Saba
h11 - 1
FT--:----/--
Hapoel AfulaHapoel Afula
1 - 1
Hapoel Umm al-FahmHapoel Umm al-Fahm
h10 - 0
FT--:----/--
Hapoel Umm al-FahmHapoel Umm al-Fahm
0 - 0
Hapoel Rishon LeZionHapoel Rishon LeZion
h10 - 0
FT--:----/--
Maccabi HerzliyaMaccabi Herzliya
2 - 1
Hapoel AfulaHapoel Afula
h11 - 1
FT--:----/--
Ihud Bnei ShfaramIhud Bnei Shfaram
1 - 2
Kafr QasimKafr Qasim
h11 - 2
FT--:----/--
Hapoel Ramat HaSharonHapoel Ramat HaSharon
0 - 0
Maccabi HerzliyaMaccabi Herzliya
h10 - 0
FT--:----/--
Hapoel AfulaHapoel Afula
0 - 2
Ironi Kiryat ShmonaIroni Kiryat Shmona
h10 - 1
FT--:----/--
Kafr QasimKafr Qasim
1 - 1
Hapoel AfulaHapoel Afula
h10 - 1
FT--:----/--
Bnei YehudaBnei Yehuda
2 - 1
Sektzia Nes TzionaSektzia Nes Tziona
h10 - 1
FT--:----/--
Ironi Kiryat ShmonaIroni Kiryat Shmona
1 - 1
Hapoel Nazareth IllitHapoel Nazareth Illit
h11 - 0
FT--:----/--
Maccabi HerzliyaMaccabi Herzliya
1 - 4
Hapoel AcreHapoel Acre
h11 - 1
FT--:----/--
Ironi TiberiasIroni Tiberias
0 - 1
Maccabi Kabilio JaffaMaccabi Kabilio Jaffa
h10 - 0
FT--:----/--
Hapoel Nazareth IllitHapoel Nazareth Illit
1 - 1
Ironi TiberiasIroni Tiberias
h10 - 0
FT--:----/--
Maccabi HerzliyaMaccabi Herzliya
3 - 1
Bnei YehudaBnei Yehuda
h12 - 1
FT--:----/--
Hapoel AcreHapoel Acre
2 - 1
Bnei YehudaBnei Yehuda
h10 - 0
FT--:----/--
Ihud Bnei ShfaramIhud Bnei Shfaram
0 - 3
Maccabi Kabilio JaffaMaccabi Kabilio Jaffa
h10 - 3
FT--:----/--
Bnei YehudaBnei Yehuda
3 - 1
Hapoel Umm al-FahmHapoel Umm al-Fahm
h11 - 1
FT--:----/--
Maccabi Kabilio JaffaMaccabi Kabilio Jaffa
1 - 1
Hapoel Kfar SabaHapoel Kfar Saba
h11 - 1
FT--:----/--
Ironi TiberiasIroni Tiberias
1 - 2
Bnei YehudaBnei Yehuda
h10 - 1
FT--:----/--
Hapoel Kfar SabaHapoel Kfar Saba
1 - 0
Ihud Bnei ShfaramIhud Bnei Shfaram
h11 - 0
FT--:----/--
Sektzia Nes TzionaSektzia Nes Tziona
2 - 0
Hapoel Ramat GanHapoel Ramat Gan
h10 - 0
FT--:----/--
Hapoel Rishon LeZionHapoel Rishon LeZion
1 - 2
Maccabi HerzliyaMaccabi Herzliya
h10 - 1
FT--:----/--
Ironi TiberiasIroni Tiberias
0 - 2
Hapoel AfulaHapoel Afula
h10 - 1
FT--:----/--
Ihud Bnei ShfaramIhud Bnei Shfaram
1 - 2
Kafr QasimKafr Qasim
h11 - 2
FT--:----/--
Hapoel AcreHapoel Acre
0 - 3
Hapoel Ramat GanHapoel Ramat Gan
h10 - 1
FT--:----/--
Maccabi HerzliyaMaccabi Herzliya
2 - 1
Hapoel AfulaHapoel Afula
h11 - 1
FT--:----/--
Hapoel AcreHapoel Acre
1 - 1
Sektzia Nes TzionaSektzia Nes Tziona
h11 - 0
FT--:----/--
Hapoel AfulaHapoel Afula
0 - 2
Ironi Kiryat ShmonaIroni Kiryat Shmona
h10 - 1
FT--:----/--
Kafr QasimKafr Qasim
1 - 1
Hapoel AfulaHapoel Afula
h10 - 1
FT--:----/--
Hapoel Ramat HaSharonHapoel Ramat HaSharon
2 - 2
Hapoel AcreHapoel Acre
h10 - 1
FT--:----/--
Kafr QasimKafr Qasim
2 - 1
Maccabi Kabilio JaffaMaccabi Kabilio Jaffa
h11 - 0
FT--:----/--
Hapoel Ramat GanHapoel Ramat Gan
1 - 0
Ihud Bnei ShfaramIhud Bnei Shfaram
h10 - 0
FT--:----/--
Hapoel Umm al-FahmHapoel Umm al-Fahm
3 - 2
Hapoel Ramat HaSharonHapoel Ramat HaSharon
h11 - 0
FT--:----/--
Ironi TiberiasIroni Tiberias
0 - 1
Maccabi Kabilio JaffaMaccabi Kabilio Jaffa
h10 - 0
FT--:----/--
Hapoel Nazareth IllitHapoel Nazareth Illit
1 - 1
Ironi TiberiasIroni Tiberias
h10 - 0
FT--:----/--
Ihud Bnei ShfaramIhud Bnei Shfaram
0 - 0
Hapoel AfulaHapoel Afula
h10 - 0
FT--:----/--
Maccabi HerzliyaMaccabi Herzliya
3 - 1
Bnei YehudaBnei Yehuda
h12 - 1
FT--:----/--
Sektzia Nes TzionaSektzia Nes Tziona
2 - 1
Hapoel Rishon LeZionHapoel Rishon LeZion
h12 - 0
FT--:----/--
Hapoel Ramat GanHapoel Ramat Gan
0 - 0
Hapoel Kfar SabaHapoel Kfar Saba
h10 - 0
FT--:----/--
Bnei YehudaBnei Yehuda
3 - 1
Hapoel Umm al-FahmHapoel Umm al-Fahm
h11 - 1
FT--:----/--
Ihud Bnei ShfaramIhud Bnei Shfaram
0 - 3
Maccabi Kabilio JaffaMaccabi Kabilio Jaffa
h10 - 3
FT--:----/--
Hapoel Nazareth IllitHapoel Nazareth Illit
3 - 0
Kafr QasimKafr Qasim
h11 - 0
FT--:----/--
Ironi Kiryat ShmonaIroni Kiryat Shmona
3 - 0
Hapoel Rishon LeZionHapoel Rishon LeZion
h10 - 0
FT--:----/--
Ironi TiberiasIroni Tiberias
0 - 2
Hapoel AfulaHapoel Afula
h10 - 1
FT--:----/--
Sektzia Nes TzionaSektzia Nes Tziona
2 - 0
Hapoel Ramat GanHapoel Ramat Gan
h10 - 0
FT--:----/--
Hapoel Rishon LeZionHapoel Rishon LeZion
1 - 2
Maccabi HerzliyaMaccabi Herzliya
h10 - 1
FT--:----/--
Hapoel Umm al-FahmHapoel Umm al-Fahm
2 - 1
Hapoel Nazareth IllitHapoel Nazareth Illit
h10 - 0
FT--:----/--
Maccabi Kabilio JaffaMaccabi Kabilio Jaffa
0 - 5
Ironi Kiryat ShmonaIroni Kiryat Shmona
h10 - 1
FT--:----/--
Sektzia Nes TzionaSektzia Nes Tziona
1 - 3
Hapoel Ramat HaSharonHapoel Ramat HaSharon
h10 - 2
FT--:----/--
Hapoel AcreHapoel Acre
1 - 1
Sektzia Nes TzionaSektzia Nes Tziona
h11 - 0
FT--:----/--
Hapoel Rishon LeZionHapoel Rishon LeZion
1 - 3
Ironi TiberiasIroni Tiberias
h10 - 1
FT--:----/--
Hapoel Kfar SabaHapoel Kfar Saba
2 - 3
Hapoel Nazareth IllitHapoel Nazareth Illit
h10 - 3
FT--:----/--
Hapoel Ramat HaSharonHapoel Ramat HaSharon
2 - 2
Hapoel AcreHapoel Acre
h10 - 1
FT--:----/--
Kafr QasimKafr Qasim
2 - 1
Maccabi Kabilio JaffaMaccabi Kabilio Jaffa
h11 - 0
FT--:----/--
Hapoel Ramat GanHapoel Ramat Gan
1 - 0
Ihud Bnei ShfaramIhud Bnei Shfaram
h10 - 0
FT--:----/--
Hapoel Umm al-FahmHapoel Umm al-Fahm
3 - 2
Hapoel Ramat HaSharonHapoel Ramat HaSharon
h11 - 0
FT--:----/--
Hapoel AfulaHapoel Afula
1 - 1
Hapoel Umm al-FahmHapoel Umm al-Fahm
h10 - 0
FT--:----/--
Ihud Bnei ShfaramIhud Bnei Shfaram
0 - 0
Hapoel AfulaHapoel Afula
h10 - 0
FT--:----/--
Hapoel Umm al-FahmHapoel Umm al-Fahm
0 - 0
Hapoel Rishon LeZionHapoel Rishon LeZion
h10 - 0
FT--:----/--
Sektzia Nes TzionaSektzia Nes Tziona
2 - 1
Hapoel Rishon LeZionHapoel Rishon LeZion
h12 - 0
FT--:----/--
Hapoel Ramat GanHapoel Ramat Gan
0 - 0
Hapoel Kfar SabaHapoel Kfar Saba
h10 - 0
FT--:----/--
Hapoel Ramat HaSharonHapoel Ramat HaSharon
0 - 0
Maccabi HerzliyaMaccabi Herzliya
h10 - 0
FT--:----/--
Hapoel Nazareth IllitHapoel Nazareth Illit
3 - 0
Kafr QasimKafr Qasim
h11 - 0
FT--:----/--
Ironi Kiryat ShmonaIroni Kiryat Shmona
3 - 0
Hapoel Rishon LeZionHapoel Rishon LeZion
h10 - 0
Ligat Ha'alLigat Ha'al
FT--:----/--
Maccabi Bnei RainaMaccabi Bnei Raina
2 - 1
Hapoel HaderaHapoel Hadera
h10 - 0
FT--:----/--
Maccabi HaifaMaccabi Haifa
2 - 0
Maccabi Tel AvivMaccabi Tel Aviv
h12 - 0
FT--:----/--
Maccabi Tel AvivMaccabi Tel Aviv
2 - 1
Hapoel KatamonHapoel Katamon
h11 - 1
FT--:----/--
Maccabi Petah TikvaMaccabi Petah Tikva
3 - 0
Hapoel Tel AvivHapoel Tel Aviv
h12 - 0
FT--:----/--
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer Sheva
2 - 0
Maccabi NetanyaMaccabi Netanya
h11 - 0
FT--:----/--
AshdodAshdod
1 - 0
Maccabi Bnei RainaMaccabi Bnei Raina
h11 - 0
FT--:----/--
Maccabi HaifaMaccabi Haifa
1 - 1
Hapoel HaifaHapoel Haifa
h11 - 0
FT--:----/--
AshdodAshdod
2 - 0
Hapoel Petah TikvaHapoel Petah Tikva
h12 - 0
FT--:----/--
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer Sheva
1 - 1
Maccabi Petah TikvaMaccabi Petah Tikva
h10 - 0
FT--:----/--
Maccabi Tel AvivMaccabi Tel Aviv
1 - 0
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer Sheva
h11 - 0
FT--:----/--
Hapoel Petah TikvaHapoel Petah Tikva
0 - 2
Hapoel HaifaHapoel Haifa
h10 - 0
FT--:----/--
Maccabi NetanyaMaccabi Netanya
0 - 1
Bnei SakhninBnei Sakhnin
h10 - 0
FT--:----/--
Bnei SakhninBnei Sakhnin
0 - 2
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer Sheva
h10 - 0
FT--:----/--
Beitar JerusalemBeitar Jerusalem
2 - 2
Hapoel Petah TikvaHapoel Petah Tikva
h12 - 1
FT--:----/--
Hapoel HaifaHapoel Haifa
1 - 2
Bnei SakhninBnei Sakhnin
h10 - 2
FT--:----/--
Beitar JerusalemBeitar Jerusalem
0 - 2
Maccabi HaifaMaccabi Haifa
h10 - 1
FT--:----/--
Hapoel Petah TikvaHapoel Petah Tikva
0 - 2
Hapoel HaderaHapoel Hadera
h10 - 1
FT--:----/--
Bnei SakhninBnei Sakhnin
2 - 1
Beitar JerusalemBeitar Jerusalem
h11 - 0
FT--:----/--
Hapoel HaderaHapoel Hadera
1 - 0
Hapoel Tel AvivHapoel Tel Aviv
h10 - 0
FT--:----/--
Maccabi Bnei RainaMaccabi Bnei Raina
2 - 1
Hapoel HaderaHapoel Hadera
h10 - 0
FT--:----/--
Hapoel KatamonHapoel Katamon
2 - 1
Beitar JerusalemBeitar Jerusalem
h10 - 1
FT--:----/--
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer Sheva
2 - 1
Maccabi HaifaMaccabi Haifa
h10 - 0
FT--:----/--
Hapoel HaderaHapoel Hadera
1 - 1
Hapoel KatamonHapoel Katamon
h11 - 1
FT--:----/--
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer Sheva
2 - 0
Maccabi NetanyaMaccabi Netanya
h11 - 0

Kết quả bóng đá Israel đến từ trực tiếp KQBD hôm nay hứa hẹn mang lại trải nghiệm mới lạ cho người hâm mộ bóng đá. Đặc biệt dành cho những ai muốn theo dõi sát sao diễn biến của giải đấu hấp dẫn này. Thông tin nhanh chóng, chính xác và đa dạng sẽ giúp bạn nắm bắt kịp thời diễn biến của từng trận đấu, từng đội bóng trong giải.

Cung cấp kết quả bóng đá Israel nhanh nhất

Ở mỗi trận đấu trong kết quả giải đấu Israel, thông tin chi tiết từ đội hình, bàn thắng, thẻ phạt và thống kê đều được cập nhật nhanh chóng. Sự tiện lợi không chỉ dừng lại ở việc cung cấp kết quả. Trên trang này, người hâm mộ còn có thể xem lịch thi đấu, thông tin về các đội bóng và cầu thủ. Đó là lý do mà ngày càng nhiều người chọn trang này là điểm đến hàng đầu khi muốn cập nhật kết quả giải Israel.

Đặc biệt, website này còn giúp người hâm mộ cung cấp thông tin về bảng xếp hạng các đội bóng một cách trực quan, chi tiết. Bạn không chỉ thấy được vị trí của đội bóng mình yêu thích mà còn có cái nhìn tổng quan về toàn bộ giải đấu của Isreal và thậm chí cả kết quả bóng đá Thái Lan mới nhấtKQ bóng đá Hàn Quốc cũng được cập nhật đầy đủ.

Chất lượng cung cấp KQBĐ Israel tốt nhất hiện nay

Thông tin kết quả Israel được cập nhật 24/7, kèm theo là những bình luận sắc bén, khách quan từ các chuyên viên thể thao giàu kinh nghiệm. Đảm bảo rằng bạn sẽ không bỏ lỡ bất kỳ trận đấu nào quan trọng, các KQ bóng đá J-League CupKQBD Nhật Bản cũng có đầy đủ trên đây.

Hơn nữa, hệ thống còn cung cấp thông tin dự đoán trước trận, từ đó giúp người hâm mộ có thể hình dung về cục diện trận đấu sắp tới, chuẩn bị tinh thần ủng hộ đội nhà. Mỗi thông tin, dự đoán đều được phân tích kỹ lưỡng, một cách chính xác nhất.

Tất cả những tiện ích của kq bóng đá Israel trên trang này đều được tạo ra nhằm mục đích đem đến cho người hâm mộ những thông tin chính xác, nhanh chóng nhất. Đồng thời giúp họ có cái nhìn sâu hơn về những diễn biến của giải đấu, những đội bóng và cầu thủ yêu thích.

Kết luận

Nếu bạn muốn theo dõi kết quả bóng đá Israel, hãy đến với KQBD.VC. Tất cả thông tin mà bạn cần sẽ được cung cấp một cách đầy đủ và chính xác nhất.