Asian CupAsian Cup
FT--:----/--
IranIran
2 - 1
JapanJapan
h10 - 1
FT--:----/--
IranIran
2 - 3
QatarQatar
h11 - 2
Persian Gulf Pro LeaguePersian Gulf Pro League
FT--:----/--
PaykanPaykan
2 - 2
Sanat NaftSanat Naft
h12 - 1
FT--:----/--
Shams Azar QazvinShams Azar Qazvin
0 - 0
Mes RafsanjanMes Rafsanjan
h10 - 0
FT--:----/--
Shams Azar QazvinShams Azar Qazvin
0 - 0
Esteghlal KhuzestanEsteghlal Khuzestan
h10 - 0
FT--:----/--
Esteghlal FCEsteghlal FC
1 - 0
Sepahan FCSepahan FC
h11 - 0
FT--:----/--
Mes RafsanjanMes Rafsanjan
0 - 0
HavadarHavadar
h10 - 0
FT--:----/--
HavadarHavadar
2 - 1
Shams Azar QazvinShams Azar Qazvin
h11 - 1
FT--:----/--
Persepolis FCPersepolis FC
2 - 0
Tractor SaziTractor Sazi
h10 - 0
FT--:----/--
Tractor SaziTractor Sazi
2 - 0
Esteghlal KhuzestanEsteghlal Khuzestan
h10 - 0
FT--:----/--
ZOB AhanZOB Ahan
0 - 1
MalavanMalavan
h10 - 0
FT--:----/--
Sanat NaftSanat Naft
0 - 2
Foolad FCFoolad FC
h10 - 0
FT--:----/--
Foolad FCFoolad FC
0 - 1
Gol GoharGol Gohar
h10 - 1
FT--:----/--
Nassaji MazandaranNassaji Mazandaran
0 - 3
Mes RafsanjanMes Rafsanjan
h10 - 1
FT--:----/--
PaykanPaykan
2 - 2
Sanat NaftSanat Naft
h12 - 1
FT--:----/--
Shams Azar QazvinShams Azar Qazvin
0 - 0
Esteghlal KhuzestanEsteghlal Khuzestan
h10 - 0
FT--:----/--
ZOB AhanZOB Ahan
0 - 1
Persepolis FCPersepolis FC
h10 - 1
FT--:----/--
Esteghlal FCEsteghlal FC
1 - 0
Sepahan FCSepahan FC
h11 - 0
FT--:----/--
PaykanPaykan
1 - 1
Nassaji MazandaranNassaji Mazandaran
h10 - 1
FT--:----/--
MalavanMalavan
1 - 1
Esteghlal FCEsteghlal FC
h10 - 0
FT--:----/--
Persepolis FCPersepolis FC
2 - 0
Tractor SaziTractor Sazi
h10 - 0
FT--:----/--
Tractor SaziTractor Sazi
2 - 0
Esteghlal KhuzestanEsteghlal Khuzestan
h10 - 0
FT--:----/--
Aluminium ArakAluminium Arak
1 - 0
Persepolis FCPersepolis FC
h10 - 0
FT--:----/--
Gol GoharGol Gohar
3 - 0
Nassaji MazandaranNassaji Mazandaran
h11 - 0
FT--:----/--
Foolad FCFoolad FC
0 - 1
Gol GoharGol Gohar
h10 - 1
FT--:----/--
Nassaji MazandaranNassaji Mazandaran
0 - 3
Mes RafsanjanMes Rafsanjan
h10 - 1
FT--:----/--
Gol GoharGol Gohar
2 - 2
PaykanPaykan
h11 - 0
FT--:----/--
Esteghlal FCEsteghlal FC
1 - 0
Sanat NaftSanat Naft
h10 - 0
FT--:----/--
Foolad FCFoolad FC
1 - 1
MalavanMalavan
h10 - 0
FT--:----/--
PaykanPaykan
1 - 1
Nassaji MazandaranNassaji Mazandaran
h10 - 1
FT--:----/--
MalavanMalavan
1 - 1
Esteghlal FCEsteghlal FC
h10 - 0
FT--:----/--
Esteghlal KhuzestanEsteghlal Khuzestan
3 - 2
Aluminium ArakAluminium Arak
h10 - 1
FT--:----/--
ZOB AhanZOB Ahan
0 - 1
Persepolis FCPersepolis FC
h10 - 1
FT--:----/--
Shams Azar QazvinShams Azar Qazvin
0 - 0
Mes RafsanjanMes Rafsanjan
h10 - 0
FT--:----/--
Aluminium ArakAluminium Arak
1 - 0
Persepolis FCPersepolis FC
h10 - 0
FT--:----/--
Gol GoharGol Gohar
3 - 0
Nassaji MazandaranNassaji Mazandaran
h11 - 0
FT--:----/--
Mes RafsanjanMes Rafsanjan
0 - 0
HavadarHavadar
h10 - 0
FT--:----/--
HavadarHavadar
2 - 1
Shams Azar QazvinShams Azar Qazvin
h11 - 1
FT--:----/--
Gol GoharGol Gohar
2 - 2
PaykanPaykan
h11 - 0
FT--:----/--
Esteghlal FCEsteghlal FC
1 - 0
Sanat NaftSanat Naft
h10 - 0
FT--:----/--
Foolad FCFoolad FC
1 - 1
MalavanMalavan
h10 - 0
FT--:----/--
ZOB AhanZOB Ahan
0 - 1
MalavanMalavan
h10 - 0
FT--:----/--
Sanat NaftSanat Naft
0 - 2
Foolad FCFoolad FC
h10 - 0
FT--:----/--
Esteghlal KhuzestanEsteghlal Khuzestan
3 - 2
Aluminium ArakAluminium Arak
h10 - 1
Azadegan LeagueAzadegan League
FT--:----/--
SaipaSaipa
0 - 0
Mes KermanMes Kerman
h10 - 0
FT--:----/--
Naft GachsaranNaft Gachsaran
0 - 0
Mes KermanMes Kerman
h10 - 0
FT--:----/--
Kheybar KhorramabadKheybar Khorramabad
1 - 0
Pars Jonoubi JAMPars Jonoubi JAM
h10 - 0
FT--:----/--
SaipaSaipa
1 - 0
Khooshe Talaee SavehKhooshe Talaee Saveh
h10 - 0
FT--:----/--
Khalij FarsKhalij Fars
1 - 1
Mes SoongounMes Soongoun
h11 - 0
FT--:----/--
Mes KermanMes Kerman
1 - 0
Khooshe Talaee SavehKhooshe Talaee Saveh
h11 - 0
FT--:----/--
Chadormalu SCChadormalu SC
0 - 0
Ario EslamshahrArio Eslamshahr
h10 - 0
FT--:----/--
Fajr SepasiFajr Sepasi
1 - 1
SaipaSaipa
h10 - 0
FT--:----/--
Ario EslamshahrArio Eslamshahr
0 - 0
Mes Shahr-e BabakMes Shahr-e Babak
h10 - 0
FT--:----/--
Mes SoongounMes Soongoun
2 - 0
Shahrdari AstaraShahrdari Astara
h11 - 0
FT--:----/--
Shahre RazShahre Raz
0 - 2
Ario EslamshahrArio Eslamshahr
h10 - 1
FT--:----/--
Darya BabolDarya Babol
0 - 2
SaipaSaipa
h10 - 1
FT--:----/--
Mes Shahr-e BabakMes Shahr-e Babak
0 - 1
Kheybar KhorramabadKheybar Khorramabad
h10 - 0
FT--:----/--
Naft Masjed SoleymanNaft Masjed Soleyman
2 - 1
Darya BabolDarya Babol
h10 - 0
FT--:----/--
Ario EslamshahrArio Eslamshahr
0 - 0
Naft Masjed SoleymanNaft Masjed Soleyman
h10 - 0
FT--:----/--
Mes Shahr-e BabakMes Shahr-e Babak
0 - 1
Chadormalu SCChadormalu SC
h10 - 1
FT--:----/--
Kheybar KhorramabadKheybar Khorramabad
1 - 0
Pars Jonoubi JAMPars Jonoubi JAM
h10 - 0
FT--:----/--
SaipaSaipa
0 - 0
Mes KermanMes Kerman
h10 - 0
FT--:----/--
SaipaSaipa
1 - 0
Khooshe Talaee SavehKhooshe Talaee Saveh
h10 - 0
FT--:----/--
Fajr SepasiFajr Sepasi
1 - 0
Naft Masjed SoleymanNaft Masjed Soleyman
h10 - 0
FT--:----/--
Chadormalu SCChadormalu SC
1 - 0
Esteghlal MollasaniEsteghlal Mollasani
h11 - 0
FT--:----/--
Mes KermanMes Kerman
1 - 0
Khooshe Talaee SavehKhooshe Talaee Saveh
h11 - 0
FT--:----/--
Pars Jonoubi JAMPars Jonoubi JAM
1 - 1
Esteghlal MollasaniEsteghlal Mollasani
h11 - 0
FT--:----/--
Kheybar KhorramabadKheybar Khorramabad
2 - 0
Mes SoongounMes Soongoun
h11 - 0
FT--:----/--
Khooshe Talaee SavehKhooshe Talaee Saveh
1 - 1
Shahin Bandar AmeriShahin Bandar Ameri
h10 - 0
FT--:----/--
Pars Jonoubi JAMPars Jonoubi JAM
2 - 0
Khalij FarsKhalij Fars
h10 - 0
FT--:----/--
Mes KermanMes Kerman
0 - 0
Damash GilanianDamash Gilanian
h1? - ?
FT--:----/--
Damash GilanianDamash Gilanian
1 - 1
Fajr SepasiFajr Sepasi
h10 - 1
FT--:----/--
Naft GachsaranNaft Gachsaran
0 - 1
Fajr SepasiFajr Sepasi
h10 - 0
FT--:----/--
Shahrdari AstaraShahrdari Astara
1 - 1
Pars Jonoubi JAMPars Jonoubi JAM
h10 - 0
FT--:----/--
Shahre RazShahre Raz
0 - 1
Mes Shahr-e BabakMes Shahr-e Babak
h10 - 0
FT--:----/--
Mes Shahr-e BabakMes Shahr-e Babak
0 - 1
Chadormalu SCChadormalu SC
h10 - 1
FT--:----/--
Esteghlal MollasaniEsteghlal Mollasani
1 - 1
Shahre RazShahre Raz
h10 - 1
FT--:----/--
Naft Masjed SoleymanNaft Masjed Soleyman
2 - 1
Shahrdari AstaraShahrdari Astara
h12 - 1
FT--:----/--
Fajr SepasiFajr Sepasi
1 - 0
Naft Masjed SoleymanNaft Masjed Soleyman
h10 - 0
FT--:----/--
Chadormalu SCChadormalu SC
1 - 0
Esteghlal MollasaniEsteghlal Mollasani
h11 - 0
FT--:----/--
Darya BabolDarya Babol
1 - 4
Naft GachsaranNaft Gachsaran
h11 - 1
FT--:----/--
Pars Jonoubi JAMPars Jonoubi JAM
1 - 1
Esteghlal MollasaniEsteghlal Mollasani
h11 - 0
FT--:----/--
Esteghlal MollasaniEsteghlal Mollasani
2 - 1
Damash GilanianDamash Gilanian
h11 - 1
FT--:----/--
Khooshe Talaee SavehKhooshe Talaee Saveh
1 - 1
Shahin Bandar AmeriShahin Bandar Ameri
h10 - 0
FT--:----/--
Pars Jonoubi JAMPars Jonoubi JAM
2 - 0
Khalij FarsKhalij Fars
h10 - 0
FT--:----/--
Khooshe Talaee SavehKhooshe Talaee Saveh
0 - 0
Naft GachsaranNaft Gachsaran
h10 - 0
FT--:----/--
Mes SoongounMes Soongoun
1 - 0
Darya BabolDarya Babol
h10 - 0
FT--:----/--
Shahrdari AstaraShahrdari Astara
1 - 1
Pars Jonoubi JAMPars Jonoubi JAM
h10 - 0
FT--:----/--
Chadormalu SCChadormalu SC
0 - 0
Ario EslamshahrArio Eslamshahr
h10 - 0
FT--:----/--
Fajr SepasiFajr Sepasi
1 - 1
SaipaSaipa
h10 - 0
FT--:----/--
Ario EslamshahrArio Eslamshahr
0 - 0
Mes Shahr-e BabakMes Shahr-e Babak
h10 - 0
FT--:----/--
Naft Masjed SoleymanNaft Masjed Soleyman
2 - 1
Shahrdari AstaraShahrdari Astara
h12 - 1
FT--:----/--
Darya BabolDarya Babol
0 - 2
SaipaSaipa
h10 - 1
FT--:----/--
Mes Shahr-e BabakMes Shahr-e Babak
0 - 1
Kheybar KhorramabadKheybar Khorramabad
h10 - 0
FT--:----/--
Khalij FarsKhalij Fars
2 - 1
Shahre RazShahre Raz
h10 - 0
FT--:----/--
Naft Masjed SoleymanNaft Masjed Soleyman
2 - 1
Darya BabolDarya Babol
h10 - 0
FT--:----/--
Ario EslamshahrArio Eslamshahr
0 - 0
Naft Masjed SoleymanNaft Masjed Soleyman
h10 - 0
Hazfi CupHazfi Cup
FT--:----/--
Chooka TaleshChooka Talesh
0 - 3
Tractor SaziTractor Sazi
h1? - ?
FT--:----/--
Foolad FCFoolad FC
0 - 1
Chadormalu SCChadormalu SC
h10 - 0
FT--:----/--
PaykanPaykan
1 - 0
Setaregan Javan TehranSetaregan Javan Tehran
h11 - 0
FT--:----/--
Sepanta TorbatSepanta Torbat
0 - 6
Mes KermanMes Kerman
h10 - 3
FT--:----/--
Foolad FCFoolad FC
0 - 1
Chadormalu SCChadormalu SC
h10 - 0

Trên khắp thế giới, bóng đá Iran đã từ lâu gắn liền với cảm xúc và sự hứng khởi của hàng triệu người hâm mộ. Không chỉ là một môn thể thao, bóng đá đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Để đáp ứng nhu cầu thông tin đó, tiện ích kết quả bóng đá Iran đã ra đời. Với tính năng cập nhật nhanh chóng và chi tiết, người dùng có thể dễ dàng nắm bắt thông tin về các trận đấu và kết quả tại KQBD.VC

Cập nhập liên tục kết quả bóng đá Iran 24/7

KQBĐ.,VC liên tục cập nhập kết quả giải đấu Iran, hơn thế nữa không chỉ đem đến những thông tin cơ bản như số điểm, vị trí trên bảng xếp hạng, mà còn cung cấp chi tiết về tỷ số trận đấu, cầu thủ ghi bàn và thống kê về số lần sút, số quả phạt góc, tỷ lệ kiểm soát bóng. Những thông tin này không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về kết quả của giải đấu, mà còn cung cấp cho bạn cái nhìn sâu sắc về chiến thuật và hiệu suất của các đội bóng của Iran và các quốc gia khác như KQBD Hàn Quốc trực tuyến – KQ BD hôm nayKQBD J-League Cup trực tuyến – KQ BD hôm nay.

Với chức năng xem trực tuyến 24/7, không gian trực tuyến này cung cấp một cái nhìn toàn diện về kết quả giải Iran. Bạn sẽ không bỏ lỡ bất kỳ diễn biến nào, dù bạn đang ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp một hệ thống thông tin tốt nhất, giúp khách hàng hiểu rõ và nắm bắt kq một cách chính xác của tất cả các đội bóng trên thế giới, điển hình như KQBD Nhật Bản đêm qua.

Kq Iran ngay trong tầm tay bạn.

Không chỉ cung cấp kết quả bóng đá Iran, địa chỉ này còn giúp bạn cập nhật những kế hoạch, lịch thi đấu sắp tới của giải đấu và còn thông tin của KQBD Thái Lan đêm qua. Bạn cũng có thể dễ dàng tìm hiểu về lịch sử, thành tích của các đội bóng tham gia, từ đó, bạn có thể dự đoán được hành trình phát triển của họ trong tương lai.

Ngoài ra, bạn không chỉ theo dõi sự thay đổi của bảng xếp hạng mà còn nhận biết được xu hướng chung của giải đấu, từ đó hiểu rõ hơn về bóng đá của quốc gia này.

Kết luận

Kết quả bóng đá Iran không chỉ là một con số đơn giản. Đó là niềm đam mê, là câu chuyện của những trận đấu hấp dẫn và cảm xúc của người hâm mộ. Với trang web KQBD.VC , bạn sẽ không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào về kết quả của giải đấu này, từ đó, giúp bạn cập nhật và theo dõi mọi diễn biến của giải đấu một cách dễ dàng và tiện lợi nhất.