Friendlies WomenFriendlies Women
FT--:----/--
Turkey WTurkey W
1 - 2
Greece WGreece W
h11 - 0
Süper LigSüper Lig
FT--:----/--
Fatih KaragümrükFatih Karagümrük
4 - 0
RizesporRizespor
h11 - 0
FT--:----/--
RizesporRizespor
0 - 0
KonyasporKonyaspor
h10 - 0
FT--:----/--
HataysporHatayspor
1 - 1
SivassporSivasspor
h10 - 1
FT--:----/--
KayserisporKayserispor
1 - 1
AntalyasporAntalyaspor
h10 - 1
FT--:----/--
TrabzonsporTrabzonspor
2 - 3
KasimpasaKasimpasa
h11 - 0
FT--:----/--
HataysporHatayspor
3 - 1
Fatih KaragümrükFatih Karagümrük
h11 - 0
FT--:----/--
KonyasporKonyaspor
1 - 0
AnkaragucuAnkaragucu
h11 - 0
FT--:----/--
KasimpasaKasimpasa
1 - 1
Fatih KaragümrükFatih Karagümrük
h11 - 1
FT--:----/--
SamsunsporSamsunspor
3 - 0
RizesporRizespor
h11 - 0
FT--:----/--
TrabzonsporTrabzonspor
1 - 0
Adana DemirsporAdana Demirspor
h11 - 0
FT--:----/--
SamsunsporSamsunspor
0 - 2
GalatasarayGalatasaray
h10 - 2
FT--:----/--
İstanbulsporİstanbulspor
1 - 3
Gazişehir GaziantepGazişehir Gaziantep
h11 - 1
FT--:----/--
AntalyasporAntalyaspor
2 - 2
İstanbulsporİstanbulspor
h12 - 0
FT--:----/--
KonyasporKonyaspor
2 - 0
HataysporHatayspor
h10 - 0
FT--:----/--
Fatih KaragümrükFatih Karagümrük
2 - 0
PendiksporPendikspor
h11 - 0
FT--:----/--
FenerbahceFenerbahce
2 - 1
AnkaragucuAnkaragucu
h12 - 1
FT--:----/--
RizesporRizespor
1 - 3
FenerbahceFenerbahce
h11 - 0
FT--:----/--
GalatasarayGalatasaray
2 - 1
Gazişehir GaziantepGazişehir Gaziantep
h10 - 1
FT--:----/--
AntalyasporAntalyaspor
0 - 2
FenerbahceFenerbahce
h10 - 1
FT--:----/--
SamsunsporSamsunspor
2 - 0
AntalyasporAntalyaspor
h10 - 0
FT--:----/--
Gazişehir GaziantepGazişehir Gaziantep
1 - 1
SamsunsporSamsunspor
h10 - 0
FT--:----/--
KayserisporKayserispor
3 - 2
AnkaragucuAnkaragucu
h10 - 2
FT--:----/--
AlanyasporAlanyaspor
1 - 1
PendiksporPendikspor
h10 - 0
FT--:----/--
PendiksporPendikspor
2 - 1
Adana DemirsporAdana Demirspor
h12 - 0
FT--:----/--
Gazişehir GaziantepGazişehir Gaziantep
1 - 1
KayserisporKayserispor
h10 - 1
FT--:----/--
FenerbahceFenerbahce
2 - 2
AlanyasporAlanyaspor
h10 - 1
FT--:----/--
FenerbahceFenerbahce
2 - 1
KasimpasaKasimpasa
h10 - 0
FT--:----/--
KayserisporKayserispor
1 - 1
AntalyasporAntalyaspor
h10 - 1
FT--:----/--
RizesporRizespor
0 - 0
KonyasporKonyaspor
h10 - 0
FT--:----/--
BesiktasBesiktas
2 - 0
KonyasporKonyaspor
h10 - 0
FT--:----/--
İstanbulsporİstanbulspor
1 - 1
SamsunsporSamsunspor
h10 - 0
FT--:----/--
BesiktasBesiktas
2 - 0
TrabzonsporTrabzonspor
h11 - 0
FT--:----/--
KonyasporKonyaspor
1 - 0
AnkaragucuAnkaragucu
h11 - 0
FT--:----/--
KasimpasaKasimpasa
1 - 1
Fatih KaragümrükFatih Karagümrük
h11 - 1
FT--:----/--
AnkaragucuAnkaragucu
0 - 3
GalatasarayGalatasaray
h10 - 3
FT--:----/--
TrabzonsporTrabzonspor
1 - 0
Adana DemirsporAdana Demirspor
h11 - 0
FT--:----/--
SamsunsporSamsunspor
0 - 2
GalatasarayGalatasaray
h10 - 2
FT--:----/--
GalatasarayGalatasaray
2 - 0
Istanbul BasaksehirIstanbul Basaksehir
h12 - 0
FT--:----/--
SivassporSivasspor
4 - 1
PendiksporPendikspor
h11 - 1
FT--:----/--
Fatih KaragümrükFatih Karagümrük
2 - 0
PendiksporPendikspor
h11 - 0
FT--:----/--
FenerbahceFenerbahce
2 - 1
AnkaragucuAnkaragucu
h12 - 1
FT--:----/--
RizesporRizespor
1 - 3
FenerbahceFenerbahce
h11 - 0
FT--:----/--
KonyasporKonyaspor
2 - 3
Istanbul BasaksehirIstanbul Basaksehir
h12 - 0
FT--:----/--
AnkaragucuAnkaragucu
0 - 0
SivassporSivasspor
h10 - 0
FT--:----/--
PendiksporPendikspor
2 - 1
Adana DemirsporAdana Demirspor
h12 - 0
FT--:----/--
KayserisporKayserispor
0 - 0
BesiktasBesiktas
h10 - 0
FT--:----/--
AlanyasporAlanyaspor
3 - 3
Adana DemirsporAdana Demirspor
h12 - 0
FT--:----/--
KayserisporKayserispor
3 - 2
AnkaragucuAnkaragucu
h10 - 2
FT--:----/--
AlanyasporAlanyaspor
1 - 1
PendiksporPendikspor
h10 - 0
FT--:----/--
Istanbul BasaksehirIstanbul Basaksehir
2 - 0
İstanbulsporİstanbulspor
h11 - 0
FT--:----/--
FenerbahceFenerbahce
2 - 2
AlanyasporAlanyaspor
h10 - 1
FT--:----/--
Istanbul BasaksehirIstanbul Basaksehir
2 - 3
KayserisporKayserispor
h10 - 2
FT--:----/--
Fatih KaragümrükFatih Karagümrük
1 - 1
AlanyasporAlanyaspor
h11 - 0
FT--:----/--
TrabzonsporTrabzonspor
2 - 0
HataysporHatayspor
h10 - 0
FT--:----/--
SivassporSivasspor
1 - 0
BesiktasBesiktas
h11 - 0
FT--:----/--
BesiktasBesiktas
2 - 0
KonyasporKonyaspor
h10 - 0
FT--:----/--
PendiksporPendikspor
0 - 2
TrabzonsporTrabzonspor
h10 - 0
FT--:----/--
İstanbulsporİstanbulspor
1 - 1
SamsunsporSamsunspor
h10 - 0
FT--:----/--
BesiktasBesiktas
2 - 0
TrabzonsporTrabzonspor
h11 - 0
FT--:----/--
SivassporSivasspor
1 - 0
RizesporRizespor
h11 - 0
FT--:----/--
AnkaragucuAnkaragucu
0 - 3
GalatasarayGalatasaray
h10 - 3
FT--:----/--
Gazişehir GaziantepGazişehir Gaziantep
0 - 2
Istanbul BasaksehirIstanbul Basaksehir
h10 - 0
FT--:----/--
Adana DemirsporAdana Demirspor
0 - 1
HataysporHatayspor
h10 - 1
FT--:----/--
KasimpasaKasimpasa
2 - 1
AlanyasporAlanyaspor
h11 - 1
FT--:----/--
GalatasarayGalatasaray
2 - 0
Istanbul BasaksehirIstanbul Basaksehir
h12 - 0
FT--:----/--
SivassporSivasspor
4 - 1
PendiksporPendikspor
h11 - 1
FT--:----/--
Adana DemirsporAdana Demirspor
1 - 3
KasimpasaKasimpasa
h10 - 2
FT--:----/--
Fatih KaragümrükFatih Karagümrük
4 - 0
RizesporRizespor
h11 - 0
FT--:----/--
AnkaragucuAnkaragucu
0 - 0
SivassporSivasspor
h10 - 0
FT--:----/--
HataysporHatayspor
1 - 1
SivassporSivasspor
h10 - 1
FT--:----/--
KonyasporKonyaspor
2 - 3
Istanbul BasaksehirIstanbul Basaksehir
h12 - 0
FT--:----/--
HataysporHatayspor
3 - 1
Fatih KaragümrükFatih Karagümrük
h11 - 0
FT--:----/--
KayserisporKayserispor
0 - 0
BesiktasBesiktas
h10 - 0
FT--:----/--
AlanyasporAlanyaspor
3 - 3
Adana DemirsporAdana Demirspor
h12 - 0
FT--:----/--
SamsunsporSamsunspor
3 - 0
RizesporRizespor
h11 - 0
FT--:----/--
TrabzonsporTrabzonspor
2 - 3
KasimpasaKasimpasa
h11 - 0
FT--:----/--
Fatih KaragümrükFatih Karagümrük
1 - 1
AlanyasporAlanyaspor
h11 - 0
FT--:----/--
Istanbul BasaksehirIstanbul Basaksehir
2 - 0
İstanbulsporİstanbulspor
h11 - 0
FT--:----/--
İstanbulsporİstanbulspor
1 - 3
Gazişehir GaziantepGazişehir Gaziantep
h11 - 1
FT--:----/--
AntalyasporAntalyaspor
2 - 2
İstanbulsporİstanbulspor
h12 - 0
FT--:----/--
KonyasporKonyaspor
2 - 0
HataysporHatayspor
h10 - 0
FT--:----/--
TrabzonsporTrabzonspor
2 - 0
HataysporHatayspor
h10 - 0
FT--:----/--
SivassporSivasspor
1 - 0
BesiktasBesiktas
h11 - 0
FT--:----/--
Istanbul BasaksehirIstanbul Basaksehir
2 - 3
KayserisporKayserispor
h10 - 2
FT--:----/--
PendiksporPendikspor
0 - 2
TrabzonsporTrabzonspor
h10 - 0
FT--:----/--
GalatasarayGalatasaray
2 - 1
Gazişehir GaziantepGazişehir Gaziantep
h10 - 1
FT--:----/--
AntalyasporAntalyaspor
0 - 2
FenerbahceFenerbahce
h10 - 1
FT--:----/--
SivassporSivasspor
1 - 0
RizesporRizespor
h11 - 0
FT--:----/--
Gazişehir GaziantepGazişehir Gaziantep
1 - 1
SamsunsporSamsunspor
h10 - 0
FT--:----/--
Gazişehir GaziantepGazişehir Gaziantep
0 - 2
Istanbul BasaksehirIstanbul Basaksehir
h10 - 0
FT--:----/--
Adana DemirsporAdana Demirspor
0 - 1
HataysporHatayspor
h10 - 1
FT--:----/--
KasimpasaKasimpasa
2 - 1
AlanyasporAlanyaspor
h11 - 1
FT--:----/--
SamsunsporSamsunspor
2 - 0
AntalyasporAntalyaspor
h10 - 0
FT--:----/--
Adana DemirsporAdana Demirspor
1 - 3
KasimpasaKasimpasa
h10 - 2
FT--:----/--
FenerbahceFenerbahce
2 - 1
KasimpasaKasimpasa
h10 - 0
FT--:----/--
Gazişehir GaziantepGazişehir Gaziantep
1 - 1
KayserisporKayserispor
h10 - 1
FT--:----/--
TuzlasporTuzlaspor
1 - 2
BolusporBoluspor
h11 - 1
FT--:----/--
ŞanlıurfasporŞanlıurfaspor
0 - 1
KeçiörengücüKeçiörengücü
h10 - 0
FT--:----/--
AltayAltay
1 - 0
GiresunsporGiresunspor
h11 - 0
FT--:----/--
KeçiörengücüKeçiörengücü
1 - 2
BolusporBoluspor
h10 - 0

Bóng đá không chỉ là môn thể thao vua, mà còn là nền tảng nối kết cảm xúc, niềm đam mê của hàng triệu người hâm mộ trên toàn cầu. Hiểu được tầm quan trọng này, KQBD.VC không ngừng cung cấp những thông tin cập nhật, nhanh nhất, đáng tin cậy nhất. Trong số đó, không thể không kể đến tiện ích xem kết quả bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ, một giải đấu đình đám thu hút sự quan tâm của nhiều người hâm mộ.

Tiện ích xem kết quả bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ tại KQBD.VC

Với người hâm mộ bóng đá, đặc biệt là những người yêu mến giải đấu Thổ Nhĩ Kỳ, việc theo dõi kết quả giải Thổ Nhĩ Kỳ là điều không thể thiếu. Đây là nơi cung cấp thông tin đáng tin cậy về tình hình các trận đấu, dựa trên các nguồn tin cậy nhất, giúp người hâm mộ cập nhật những diễn biến mới nhất, nhanh nhất.

Địa chỉ này không chỉ giúp bạn theo dõi kết quả giải đấu Thổ Nhĩ Kỳ, mà còn cung cấp bảng xếp hạng trực tuyến, 24/7, giúp người hâm mộ nắm bắt tình hình chung của giải đấu. Các thông tin về tỷ số, người ghi bàn, thời gian ghi bàn… đều được cập nhật liên tục, giúp người hâm mộ có cái nhìn tổng quan về diễn biến của giải đấu.

Luôn cập nhập kq Thổ Nhĩ Kỳ nhanh chóng

Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp kết quả, website này còn giúp người hâm mộ hiểu rõ hơn về các đội bóng tham gia giải đấu thông qua việc cung cấp các số liệu thống kê chi tiết. Người hâm mộ có thể xem kq bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ và cảm nhận những cung bậc cảm xúc khác nhau từ niềm vui chiến thắng đến nỗi buồn thất bại.

Bên cạnh đó, trang web này còn giúp người hâm mộ nắm bắt được những diễn biến chính trong mỗi trận đấu khác nhau trong cùng châu lục, điển hình như kết quả trực tuyến La Liga sáng nay được nhiều người quan tâm. Những thông tin về tỷ số, thời gian ghi bàn, cầu thủ ghi bàn… đều được cập nhật một cách nhanh chóng và chính xác, giúp người hâm mộ không bỏ lỡ bất kỳ diễn biến nào quan trọng nào của giải đấu.

Kết luận

KQBD.VC chính là nơi lý tưởng để theo dõi kết quả bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ. Với sự cung cấp thông tin nhanh chóng, chính xác và đa dạng, người hâm mộ có thể nắm bắt được diễn biến của giải đấu một cách tổng quan và chi tiết nhất. Hãy đến với địa chỉ này để cùng chia sẻ niềm đam mê bóng đá, cùng theo dõi và cổ vũ cho đội bóng yêu thích của mình.