Super LeagueSuper League
FT--:----/--
BSC Young BoysBSC Young Boys
5 - 1
Yverdon SportYverdon Sport
h12 - 1
FT--:----/--
GrasshoppersGrasshoppers
2 - 1
FC ZurichFC Zurich
h10 - 1
FT--:----/--
FC WinterthurFC Winterthur
2 - 1
FC LuzernFC Luzern
h10 - 1
FT--:----/--
BSC Young BoysBSC Young Boys
1 - 0
Stade Lausanne-OuchyStade Lausanne-Ouchy
h10 - 0
FT--:----/--
FC LuzernFC Luzern
1 - 0
FC ST. GallenFC ST. Gallen
h10 - 0
FT--:----/--
Servette FCServette FC
1 - 0
Yverdon SportYverdon Sport
h10 - 0
FT--:----/--
Stade Lausanne-OuchyStade Lausanne-Ouchy
1 - 1
LausanneLausanne
h11 - 1
FT--:----/--
LausanneLausanne
0 - 1
BSC Young BoysBSC Young Boys
h10 - 1
FT--:----/--
FC ST. GallenFC ST. Gallen
2 - 2
FC WinterthurFC Winterthur
h11 - 0
FT--:----/--
FC ST. GallenFC ST. Gallen
1 - 0
Stade Lausanne-OuchyStade Lausanne-Ouchy
h10 - 0
FT--:----/--
FC ST. GallenFC ST. Gallen
0 - 2
Servette FCServette FC
h10 - 2
FT--:----/--
Yverdon SportYverdon Sport
2 - 1
Servette FCServette FC
h11 - 1
FT--:----/--
FC WinterthurFC Winterthur
1 - 3
FC Basel 1893FC Basel 1893
h10 - 1
FT--:----/--
FC Basel 1893FC Basel 1893
1 - 0
BSC Young BoysBSC Young Boys
h11 - 0
FT--:----/--
FC LuganoFC Lugano
3 - 3
BSC Young BoysBSC Young Boys
h11 - 1
FT--:----/--
Servette FCServette FC
2 - 1
FC LuganoFC Lugano
h10 - 1
FT--:----/--
Yverdon SportYverdon Sport
3 - 0
FC ZurichFC Zurich
h11 - 0
FT--:----/--
Stade Lausanne-OuchyStade Lausanne-Ouchy
0 - 3
FC LuzernFC Luzern
h10 - 2
FT--:----/--
LausanneLausanne
3 - 1
Yverdon SportYverdon Sport
h13 - 1
FT--:----/--
FC LuganoFC Lugano
0 - 0
GrasshoppersGrasshoppers
h10 - 0
FT--:----/--
GrasshoppersGrasshoppers
2 - 1
FC ZurichFC Zurich
h10 - 1
FT--:----/--
FC Basel 1893FC Basel 1893
1 - 0
FC ST. GallenFC ST. Gallen
h10 - 0
FT--:----/--
BSC Young BoysBSC Young Boys
1 - 0
Stade Lausanne-OuchyStade Lausanne-Ouchy
h10 - 0
FT--:----/--
Servette FCServette FC
3 - 1
Stade Lausanne-OuchyStade Lausanne-Ouchy
h12 - 0
FT--:----/--
Stade Lausanne-OuchyStade Lausanne-Ouchy
1 - 3
FC WinterthurFC Winterthur
h10 - 2
FT--:----/--
Stade Lausanne-OuchyStade Lausanne-Ouchy
1 - 1
LausanneLausanne
h11 - 1
FT--:----/--
Yverdon SportYverdon Sport
0 - 2
FC Basel 1893FC Basel 1893
h10 - 1
FT--:----/--
LausanneLausanne
0 - 1
BSC Young BoysBSC Young Boys
h10 - 1
FT--:----/--
GrasshoppersGrasshoppers
2 - 1
FC Basel 1893FC Basel 1893
h12 - 1
FT--:----/--
FC ZurichFC Zurich
2 - 2
LausanneLausanne
h10 - 2
FT--:----/--
FC WinterthurFC Winterthur
1 - 3
FC Basel 1893FC Basel 1893
h10 - 1
FT--:----/--
FC ST. GallenFC ST. Gallen
1 - 4
FC LuganoFC Lugano
h10 - 1
FT--:----/--
FC LuganoFC Lugano
3 - 3
BSC Young BoysBSC Young Boys
h11 - 1
FT--:----/--
Servette FCServette FC
2 - 1
FC LuganoFC Lugano
h10 - 1
FT--:----/--
Yverdon SportYverdon Sport
3 - 0
FC ZurichFC Zurich
h11 - 0
FT--:----/--
GrasshoppersGrasshoppers
0 - 1
FC LuzernFC Luzern
h10 - 0
FT--:----/--
GrasshoppersGrasshoppers
0 - 1
FC WinterthurFC Winterthur
h10 - 1
FT--:----/--
LausanneLausanne
3 - 1
Yverdon SportYverdon Sport
h13 - 1
FT--:----/--
FC LuganoFC Lugano
0 - 0
GrasshoppersGrasshoppers
h10 - 0
FT--:----/--
FC LuzernFC Luzern
2 - 1
LausanneLausanne
h10 - 1
FT--:----/--
FC Basel 1893FC Basel 1893
1 - 0
FC ST. GallenFC ST. Gallen
h10 - 0
FT--:----/--
FC LuzernFC Luzern
0 - 1
FC ZurichFC Zurich
h10 - 0
FT--:----/--
Servette FCServette FC
3 - 1
Stade Lausanne-OuchyStade Lausanne-Ouchy
h12 - 0
FT--:----/--
Stade Lausanne-OuchyStade Lausanne-Ouchy
1 - 3
FC WinterthurFC Winterthur
h10 - 2
FT--:----/--
FC ZurichFC Zurich
1 - 0
GrasshoppersGrasshoppers
h11 - 0
FT--:----/--
Yverdon SportYverdon Sport
0 - 2
FC Basel 1893FC Basel 1893
h10 - 1
FT--:----/--
FC Basel 1893FC Basel 1893
0 - 1
FC LuganoFC Lugano
h10 - 0
FT--:----/--
FC ZurichFC Zurich
2 - 2
LausanneLausanne
h10 - 2
FT--:----/--
BSC Young BoysBSC Young Boys
5 - 1
Yverdon SportYverdon Sport
h12 - 1
FT--:----/--
FC ST. GallenFC ST. Gallen
1 - 4
FC LuganoFC Lugano
h10 - 1
FT--:----/--
FC WinterthurFC Winterthur
2 - 1
FC LuzernFC Luzern
h10 - 1
FT--:----/--
GrasshoppersGrasshoppers
2 - 1
FC Basel 1893FC Basel 1893
h12 - 1
FT--:----/--
FC LuzernFC Luzern
1 - 0
FC ST. GallenFC ST. Gallen
h10 - 0
FT--:----/--
Servette FCServette FC
1 - 0
Yverdon SportYverdon Sport
h10 - 0
FT--:----/--
GrasshoppersGrasshoppers
0 - 1
FC LuzernFC Luzern
h10 - 0
FT--:----/--
GrasshoppersGrasshoppers
0 - 1
FC WinterthurFC Winterthur
h10 - 1
FT--:----/--
FC ST. GallenFC ST. Gallen
2 - 2
FC WinterthurFC Winterthur
h11 - 0
FT--:----/--
FC ST. GallenFC ST. Gallen
1 - 0
Stade Lausanne-OuchyStade Lausanne-Ouchy
h10 - 0
FT--:----/--
FC ST. GallenFC ST. Gallen
0 - 2
Servette FCServette FC
h10 - 2
FT--:----/--
FC LuzernFC Luzern
2 - 1
LausanneLausanne
h10 - 1
FT--:----/--
Yverdon SportYverdon Sport
2 - 1
Servette FCServette FC
h11 - 1
FT--:----/--
FC ZurichFC Zurich
1 - 0
GrasshoppersGrasshoppers
h11 - 0
FT--:----/--
FC LuzernFC Luzern
0 - 1
FC ZurichFC Zurich
h10 - 0
FT--:----/--
FC Basel 1893FC Basel 1893
1 - 0
BSC Young BoysBSC Young Boys
h11 - 0
FT--:----/--
FC Basel 1893FC Basel 1893
0 - 1
FC LuganoFC Lugano
h10 - 0
FT--:----/--
Stade Lausanne-OuchyStade Lausanne-Ouchy
0 - 3
FC LuzernFC Luzern
h10 - 2
Challenge LeagueChallenge League
FT--:----/--
FC ThunFC Thun
1 - 0
FC AarauFC Aarau
h10 - 0
FT--:----/--
FC SionFC Sion
2 - 0
FC AarauFC Aarau
h12 - 0
FT--:----/--
FC WIL 1900FC WIL 1900
1 - 4
FC SionFC Sion
h10 - 1
FT--:----/--
FC WIL 1900FC WIL 1900
1 - 1
FC AarauFC Aarau
h10 - 0
FT--:----/--
BadenBaden
1 - 2
FC AarauFC Aarau
h10 - 1
FT--:----/--
FC SchaffhausenFC Schaffhausen
1 - 1
FC ThunFC Thun
h11 - 1
FT--:----/--
BadenBaden
0 - 1
FC SchaffhausenFC Schaffhausen
h10 - 0
FT--:----/--
BadenBaden
2 - 1
BellinzonaBellinzona
h11 - 1
FT--:----/--
BellinzonaBellinzona
0 - 0
FC ThunFC Thun
h10 - 0
FT--:----/--
Stade NyonnaisStade Nyonnais
0 - 3
FC SchaffhausenFC Schaffhausen
h10 - 0
FT--:----/--
Neuchatel Xamax FCNeuchatel Xamax FC
4 - 0
FC ThunFC Thun
h11 - 0
FT--:----/--
FC AarauFC Aarau
5 - 2
Stade NyonnaisStade Nyonnais
h13 - 0
FT--:----/--
Neuchatel Xamax FCNeuchatel Xamax FC
0 - 1
BellinzonaBellinzona
h10 - 1
FT--:----/--
BadenBaden
2 - 3
Stade NyonnaisStade Nyonnais
h11 - 0
FT--:----/--
FC ThunFC Thun
1 - 0
FC AarauFC Aarau
h10 - 0
FT--:----/--
FC SionFC Sion
2 - 0
FC AarauFC Aarau
h12 - 0
FT--:----/--
Neuchatel Xamax FCNeuchatel Xamax FC
1 - 1
BadenBaden
h11 - 0
FT--:----/--
FC WIL 1900FC WIL 1900
1 - 1
FC AarauFC Aarau
h10 - 0
FT--:----/--
BadenBaden
1 - 2
FC AarauFC Aarau
h10 - 1
FT--:----/--
FC SionFC Sion
4 - 1
BadenBaden
h12 - 0
FT--:----/--
BadenBaden
0 - 1
FC SchaffhausenFC Schaffhausen
h10 - 0
FT--:----/--
BadenBaden
2 - 1
BellinzonaBellinzona
h11 - 1
FT--:----/--
Stade NyonnaisStade Nyonnais
0 - 2
Neuchatel Xamax FCNeuchatel Xamax FC
h10 - 1
FT--:----/--
FC SchaffhausenFC Schaffhausen
3 - 2
FC WIL 1900FC WIL 1900
h13 - 0
FT--:----/--
Stade NyonnaisStade Nyonnais
0 - 3
FC SchaffhausenFC Schaffhausen
h10 - 0
FT--:----/--
FC SchaffhausenFC Schaffhausen
0 - 4
FC SionFC Sion
h10 - 3
FT--:----/--
FC WIL 1900FC WIL 1900
1 - 0
FC VaduzFC Vaduz
h11 - 0
FT--:----/--
FC WIL 1900FC WIL 1900
2 - 0
FC SchaffhausenFC Schaffhausen
h10 - 0
FT--:----/--
Neuchatel Xamax FCNeuchatel Xamax FC
0 - 1
BellinzonaBellinzona
h10 - 1
FT--:----/--
BadenBaden
2 - 3
Stade NyonnaisStade Nyonnais
h11 - 0
FT--:----/--
FC VaduzFC Vaduz
1 - 2
FC SionFC Sion
h11 - 0
FT--:----/--
FC ThunFC Thun
4 - 1
Stade NyonnaisStade Nyonnais
h11 - 1
FT--:----/--
Neuchatel Xamax FCNeuchatel Xamax FC
1 - 1
BadenBaden
h11 - 0
FT--:----/--
FC AarauFC Aarau
1 - 0
FC VaduzFC Vaduz
h10 - 0

Kết quả bóng đá Thụy Sĩ đến từ KQBD.VC hứa hẹn mang lại trải nghiệm mới lạ cho người hâm mộ bóng đá. Đặc biệt dành cho những ai muốn theo dõi sát sao diễn biến của giải đấu hấp dẫn này. Thông tin nhanh chóng, chính xác và đa dạng sẽ giúp bạn nắm bắt kịp thời diễn biến của từng trận đấu, từng đội bóng trong giải.

Cung cấp kết quả bóng đá Thụy Sĩ nhanh nhất

Ở mỗi trận đấu trong kết quả giải đấu Thụy Sĩ, thông tin chi tiết từ đội hình, bàn thắng, thẻ phạt và thống kê đều được cập nhật nhanh chóng. Sự tiện lợi không chỉ dừng lại ở việc cung cấp kết quả. Trên trang này, người hâm mộ còn có thể xem lịch thi đấu, thông tin về các đội bóng và cầu thủ. Đó là lý do mà ngày càng nhiều người chọn trang này là điểm đến hàng đầu khi muốn cập nhật kết quả giải Thụy Sĩ.

Đặc biệt, website này còn giúp người hâm mộ cung cấp thông tin về bảng xếp hạng các đội bóng một cách trực quan, chi tiết. Bạn không chỉ thấy được vị trí của đội bóng mình yêu thích mà còn có cái nhìn tổng quan về toàn bộ giải đấu.

Chất lượng cung cấp KQBĐ Thụy Sĩ tốt nhất hiện nay

Thông tin kết quả Thụy Sĩ được cập nhật 24/7, kèm theo là những bình luận sắc bén, khách quan từ các chuyên viên thể thao giàu kinh nghiệm. Đảm bảo rằng bạn sẽ không bỏ lỡ bất kỳ trận đấu nào quan trọng.

Hơn nữa, hệ thống còn cung cấp thông tin dự đoán trước trận, từ đó giúp người hâm mộ có thể hình dung về cục diện trận đấu sắp tới, chuẩn bị tinh thần ủng hộ đội nhà. Mỗi thông tin, dự đoán đều được phân tích kỹ lưỡng, một cách chính xác nhất.

Tất cả những tiện ích của kq bóng đá Thụy Sĩ trên trang này đều được tạo ra nhằm mục đích đem đến cho người hâm mộ những thông tin chính xác, nhanh chóng nhất. Đồng thời giúp họ có cái nhìn sâu hơn về những diễn biến của giải đấu, những đội bóng và cầu thủ yêu thích.

Đặc biệt hơn hết, khi đam mê bóng đá đang rỉ máu trong bạn, thông tin kết quả của các trận đấu khác cùng châu lục là vô cùng quan trọng. Chính vì thế tiện ích này còn cung cấp đa dạng giải đấu điển hình như trực tiếp tỷ số La Liga hôm nay,cơ hội theo dõi sát sao mỗi diễn biến, từ mỗi cú sút đến từng phút cuối của trận đấu. Hãy đảm bảo rằng bạn luôn nằm trong vòng vây của thông tin bóng đá tại đây.

Kết luận

Nếu bạn muốn theo dõi kết quả bóng đá Thụy Sĩ, hãy đến với KQBD.VC. Tất cả thông tin mà bạn cần sẽ được cung cấp một cách đầy đủ và chính xác nhất.