FriendliesFriendlies
FT--:----/--
Costa RicaCosta Rica
2 - 0
El SalvadorEl Salvador
h11 - 0
Primera DivisiónPrimera División
FT--:----/--
LD AlajuelenseLD Alajuelense
0 - 1
CS CartaginesCS Cartagines
h10 - 1
FT--:----/--
CS CartaginesCS Cartagines
1 - 3
CS HeredianoCS Herediano
h10 - 2
FT--:----/--
Municipal GreciaMunicipal Grecia
0 - 1
CS HeredianoCS Herediano
h10 - 1
FT--:----/--
Sporting San JoseSporting San Jose
0 - 2
San CarlosSan Carlos
h10 - 0
FT--:----/--
San CarlosSan Carlos
1 - 1
AD GuanacastecaAD Guanacasteca
h10 - 0
FT--:----/--
CS CartaginesCS Cartagines
2 - 0
Municipal GreciaMunicipal Grecia
h10 - 0
FT--:----/--
CS HeredianoCS Herediano
2 - 1
Santos DE GuapilesSantos DE Guapiles
h11 - 1
FT--:----/--
Municipal LiberiaMunicipal Liberia
5 - 0
Santos DE GuapilesSantos DE Guapiles
h13 - 0
FT--:----/--
LD AlajuelenseLD Alajuelense
3 - 2
Puntarenas FCPuntarenas FC
h10 - 1
FT--:----/--
Sporting San JoseSporting San Jose
0 - 2
Deportivo SaprissaDeportivo Saprissa
h10 - 1
FT--:----/--
Perez ZeledonPerez Zeledon
1 - 0
Puntarenas FCPuntarenas FC
h11 - 0
FT--:----/--
CS HeredianoCS Herediano
2 - 1
Deportivo SaprissaDeportivo Saprissa
h11 - 0
FT--:----/--
Santos DE GuapilesSantos DE Guapiles
2 - 1
Perez ZeledonPerez Zeledon
h12 - 1
FT--:----/--
Municipal GreciaMunicipal Grecia
2 - 1
Perez ZeledonPerez Zeledon
h11 - 1
FT--:----/--
Deportivo SaprissaDeportivo Saprissa
1 - 0
Municipal GreciaMunicipal Grecia
h11 - 0
FT--:----/--
Sporting San JoseSporting San Jose
1 - 0
Puntarenas FCPuntarenas FC
h10 - 0
FT--:----/--
Perez ZeledonPerez Zeledon
2 - 1
San CarlosSan Carlos
h10 - 0
FT--:----/--
CS HeredianoCS Herediano
2 - 1
AD GuanacastecaAD Guanacasteca
h10 - 1
FT--:----/--
CS CartaginesCS Cartagines
1 - 3
CS HeredianoCS Herediano
h10 - 2
FT--:----/--
Municipal GreciaMunicipal Grecia
0 - 1
CS HeredianoCS Herediano
h10 - 1
FT--:----/--
Sporting San JoseSporting San Jose
0 - 2
San CarlosSan Carlos
h10 - 0
FT--:----/--
Santos DE GuapilesSantos DE Guapiles
0 - 2
Sporting San JoseSporting San Jose
h10 - 1
FT--:----/--
AD GuanacastecaAD Guanacasteca
4 - 2
Sporting San JoseSporting San Jose
h12 - 2
FT--:----/--
Deportivo SaprissaDeportivo Saprissa
0 - 0
LD AlajuelenseLD Alajuelense
h10 - 0
FT--:----/--
CS HeredianoCS Herediano
2 - 1
Santos DE GuapilesSantos DE Guapiles
h11 - 1
FT--:----/--
San CarlosSan Carlos
2 - 0
CS CartaginesCS Cartagines
h10 - 0
FT--:----/--
LD AlajuelenseLD Alajuelense
3 - 2
Puntarenas FCPuntarenas FC
h10 - 1
FT--:----/--
Sporting San JoseSporting San Jose
0 - 2
Deportivo SaprissaDeportivo Saprissa
h10 - 1
FT--:----/--
Municipal LiberiaMunicipal Liberia
2 - 1
Puntarenas FCPuntarenas FC
h11 - 0
FT--:----/--
Municipal LiberiaMunicipal Liberia
1 - 2
Deportivo SaprissaDeportivo Saprissa
h11 - 1
FT--:----/--
Puntarenas FCPuntarenas FC
3 - 1
Santos DE GuapilesSantos DE Guapiles
h11 - 1
FT--:----/--
Deportivo SaprissaDeportivo Saprissa
1 - 0
Municipal GreciaMunicipal Grecia
h11 - 0
FT--:----/--
Santos DE GuapilesSantos DE Guapiles
2 - 1
Perez ZeledonPerez Zeledon
h12 - 1
FT--:----/--
LD AlajuelenseLD Alajuelense
3 - 2
Perez ZeledonPerez Zeledon
h13 - 1
FT--:----/--
Perez ZeledonPerez Zeledon
2 - 1
San CarlosSan Carlos
h10 - 0
FT--:----/--
CS HeredianoCS Herediano
2 - 1
AD GuanacastecaAD Guanacasteca
h10 - 1
FT--:----/--
Municipal GreciaMunicipal Grecia
1 - 1
LD AlajuelenseLD Alajuelense
h10 - 0
FT--:----/--
Puntarenas FCPuntarenas FC
3 - 2
AD GuanacastecaAD Guanacasteca
h11 - 1
FT--:----/--
CS CartaginesCS Cartagines
0 - 1
Municipal LiberiaMunicipal Liberia
h10 - 0
FT--:----/--
Santos DE GuapilesSantos DE Guapiles
0 - 2
Sporting San JoseSporting San Jose
h10 - 1
FT--:----/--
AD GuanacastecaAD Guanacasteca
4 - 2
Sporting San JoseSporting San Jose
h12 - 2
FT--:----/--
Deportivo SaprissaDeportivo Saprissa
0 - 0
LD AlajuelenseLD Alajuelense
h10 - 0
FT--:----/--
AD GuanacastecaAD Guanacasteca
1 - 1
Municipal LiberiaMunicipal Liberia
h11 - 0
FT--:----/--
San CarlosSan Carlos
2 - 3
LD AlajuelenseLD Alajuelense
h10 - 2
FT--:----/--
San CarlosSan Carlos
2 - 0
CS CartaginesCS Cartagines
h10 - 0
FT--:----/--
LD AlajuelenseLD Alajuelense
0 - 1
CS CartaginesCS Cartagines
h10 - 1
FT--:----/--
Municipal LiberiaMunicipal Liberia
1 - 2
Deportivo SaprissaDeportivo Saprissa
h11 - 1
FT--:----/--
Municipal LiberiaMunicipal Liberia
2 - 1
Puntarenas FCPuntarenas FC
h11 - 0
FT--:----/--
Puntarenas FCPuntarenas FC
3 - 1
Santos DE GuapilesSantos DE Guapiles
h11 - 1
FT--:----/--
San CarlosSan Carlos
1 - 1
AD GuanacastecaAD Guanacasteca
h10 - 0
FT--:----/--
CS CartaginesCS Cartagines
2 - 0
Municipal GreciaMunicipal Grecia
h10 - 0
FT--:----/--
LD AlajuelenseLD Alajuelense
3 - 2
Perez ZeledonPerez Zeledon
h13 - 1
FT--:----/--
Municipal LiberiaMunicipal Liberia
5 - 0
Santos DE GuapilesSantos DE Guapiles
h13 - 0
FT--:----/--
Municipal GreciaMunicipal Grecia
1 - 1
LD AlajuelenseLD Alajuelense
h10 - 0
FT--:----/--
Puntarenas FCPuntarenas FC
3 - 2
AD GuanacastecaAD Guanacasteca
h11 - 1
FT--:----/--
CS CartaginesCS Cartagines
0 - 1
Municipal LiberiaMunicipal Liberia
h10 - 0
FT--:----/--
Perez ZeledonPerez Zeledon
1 - 0
Puntarenas FCPuntarenas FC
h11 - 0
FT--:----/--
CS HeredianoCS Herediano
2 - 1
Deportivo SaprissaDeportivo Saprissa
h11 - 0
FT--:----/--
Municipal GreciaMunicipal Grecia
2 - 1
Perez ZeledonPerez Zeledon
h11 - 1
FT--:----/--
AD GuanacastecaAD Guanacasteca
1 - 1
Municipal LiberiaMunicipal Liberia
h11 - 0
FT--:----/--
San CarlosSan Carlos
2 - 3
LD AlajuelenseLD Alajuelense
h10 - 2
FT--:----/--
Sporting San JoseSporting San Jose
1 - 0
Puntarenas FCPuntarenas FC
h10 - 0
Liga de AscensoLiga de Ascenso
FT--:----/--
Escorpiones BelénEscorpiones Belén
3 - 1
Cariari PocociCariari Pococi
h1? - ?
FT--:----/--
AD CofutpaAD Cofutpa
1 - 0
AntioquiaAntioquia
h10 - 0
FT--:----/--
Limón Black StarLimón Black Star
4 - 0
Turrialba FcTurrialba Fc
h13 - 0
FT--:----/--
Futbol Consultants MoraviaFutbol Consultants Moravia
0 - 0
Escorpiones BelénEscorpiones Belén
h10 - 0
FT--:----/--
Escorpiones BelénEscorpiones Belén
3 - 2
Santa AnaSanta Ana
h11 - 1
FT--:----/--
Quepos CambuteQuepos Cambute
2 - 1
JacóJacó
h1? - ?
FT--:----/--
Limón Black StarLimón Black Star
3 - 0
Cariari PocociCariari Pococi
h12 - 0
FT--:----/--
Escorpiones BelénEscorpiones Belén
1 - 2
Limón Black StarLimón Black Star
h11 - 0
FT--:----/--
Santa AnaSanta Ana
2 - 1
Aserri FCAserri FC
h11 - 0
FT--:----/--
CS UruguayCS Uruguay
2 - 1
Guadalupe FCGuadalupe FC
h10 - 1
FT--:----/--
Turrialba FcTurrialba Fc
2 - 2
Aserri FCAserri FC
h11 - 1
FT--:----/--
AntioquiaAntioquia
1 - 2
AD SarchíAD Sarchí
h1? - ?
FT--:----/--
ADR JicaralADR Jicaral
4 - 2
AD SarchíAD Sarchí
h12 - 0
FT--:----/--
Aserri FCAserri FC
2 - 3
Escorpiones BelénEscorpiones Belén
h11 - 1
FT--:----/--
Quepos CambuteQuepos Cambute
1 - 0
AD CarmelitaAD Carmelita
h10 - 0
FT--:----/--
Guadalupe FCGuadalupe FC
7 - 0
Turrialba FcTurrialba Fc
h11 - 0
FT--:----/--
ADR JicaralADR Jicaral
3 - 2
Quepos CambuteQuepos Cambute
h12 - 1
FT--:----/--
Limón Black StarLimón Black Star
1 - 2
Guadalupe FCGuadalupe FC
h1? - ?
FT--:----/--
Cariari PocociCariari Pococi
1 - 2
Guadalupe FCGuadalupe FC
h1? - ?
FT--:----/--
AD CofutpaAD Cofutpa
2 - 0
AD SarchíAD Sarchí
h11 - 0
FT--:----/--
Turrialba FcTurrialba Fc
1 - 4
Futbol Consultants MoraviaFutbol Consultants Moravia
h10 - 1
FT--:----/--
Santa AnaSanta Ana
8 - 0
Turrialba FcTurrialba Fc
h14 - 0
FT--:----/--
AD CofutpaAD Cofutpa
3 - 2
AD CarmelitaAD Carmelita
h13 - 1
FT--:----/--
Aserri FCAserri FC
1 - 2
CS UruguayCS Uruguay
h10 - 2
FT--:----/--
Escorpiones BelénEscorpiones Belén
3 - 1
Cariari PocociCariari Pococi
h1? - ?
FT--:----/--
Guadalupe FCGuadalupe FC
4 - 0
Aserri FCAserri FC
h12 - 0
FT--:----/--
Escorpiones BelénEscorpiones Belén
3 - 2
Santa AnaSanta Ana
h11 - 1
FT--:----/--
Cariari PocociCariari Pococi
1 - 2
Santa AnaSanta Ana
h1? - ?
FT--:----/--
Turrialba FcTurrialba Fc
1 - 3
Escorpiones BelénEscorpiones Belén
h11 - 1
FT--:----/--
ADR JicaralADR Jicaral
0 - 0
AD CofutpaAD Cofutpa
h1? - ?
FT--:----/--
Guadalupe FCGuadalupe FC
2 - 1
Futbol Consultants MoraviaFutbol Consultants Moravia
h10 - 0
FT--:----/--
Santa AnaSanta Ana
2 - 0
Futbol Consultants MoraviaFutbol Consultants Moravia
h12 - 0
FT--:----/--
Cariari PocociCariari Pococi
2 - 2
Futbol Consultants MoraviaFutbol Consultants Moravia
h11 - 1
FT--:----/--
Santa AnaSanta Ana
0 - 1
CS UruguayCS Uruguay
h10 - 1
FT--:----/--
AD CofutpaAD Cofutpa
3 - 1
Quepos CambuteQuepos Cambute
h12 - 1
FT--:----/--
Guadalupe FCGuadalupe FC
7 - 0
Turrialba FcTurrialba Fc
h11 - 0
FT--:----/--
Escorpiones BelénEscorpiones Belén
3 - 4
CS UruguayCS Uruguay
h11 - 2
FT--:----/--
Quepos CambuteQuepos Cambute
1 - 0
AD CarmelitaAD Carmelita
h10 - 0

Nhận biết giá trị của việc cập nhật thông tin nhanh nhất về kết quả bóng đá Costa-Rica tại KQBD.VC – Chắc chắn sẽ trở thành nguồn thông tin đáng tin cậy hàng đầu của bạn.

Đặc nổi bật của tiện ích xem kết quả bóng đá Costa-Rica

Với tốc độ cung cấp thông tin cực kỳ nhanh chóng, địa chỉ này khiến bạn không bỏ lỡ bất kỳ trận đấu nào của giải Costa-Rica cũng như toàn bộ giải Bắc Trung Mỹ. Tại đây không chỉ cung cấp kết quả giải đấu Costa-Rica cùng các nước trong khu vực như giải Belize, kq giải El-Salvador, kq giải đấu Panama mà còn đưa ra bảng xếp hạng chi tiết, giúp bạn dễ dàng theo dõi và phân tích vị trí của các đội.

Ngoài ra, không thể không nhắc đến tính năng cung cấp thông tin liên tục 24/7. Bạn có thể truy cập vào bất kỳ lúc nào, từ bất cứ đâu, để nhận thông tin nhanh chóng và chính xác về kết quả Costa-Rica. Đặc biệt, thông tin được cập nhật liên tục, giúp bạn cập nhật kịp thời những diễn biến mới nhất.

Lợi ích việc sử dụng kq Costa-Rica tại KQBD.VC

Đối với những người yêu bóng đá và muốn theo dõi kết quả giải Costa-Rica, việc sử dụng tiện ích này của chúng tôi không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn giúp bạn nắm bắt thông tin chính xác nhất. Từ đó, bạn có thể dự đoán kết quả các trận đấu sắp diễn ra, thậm chí là lên kế hoạch cho các cuộc đặt cược của mình.

Qua đó, những người hâm mộ bóng đá có thể tận hưởng niềm vui khi theo dõi mà không lo lắng về việc bỏ lỡ thông tin quan trọng. Hơn nữa, việc cung cấp thông tin 24/7 đảm bảo rằng bạn luôn được cập nhật với những diễn biến mới nhất trong giải đấu.

Kết luận

Với tiện ích xem kết quả bóng đá Costa-Rica cũng như ông lớn kq Guatemala tại KQBD.VC, bạn không chỉ có cơ hội cập nhật nhanh nhất các thông tin về giải đấu mà còn giúp bạn hiểu rõ hơn về phong độ của các đội. Hãy truy cập và trải nghiệm sự thuận tiện, nhanh chóng mà chúng tôi mang lại, chắc chắn bạn sẽ hài lòng.