ChampionshipChampionship
FT--:----/--
DundelaDundela
1 - 1
PortadownPortadown
h10 - 0
FT--:----/--
PortadownPortadown
2 - 1
Ballyclare ComradesBallyclare Comrades
h10 - 1
FT--:----/--
Annagh UnitedAnnagh United
4 - 0
DundelaDundela
h11 - 0
FT--:----/--
DundelaDundela
5 - 1
DergviewDergview
h13 - 0
FT--:----/--
Newington YouthNewington Youth
1 - 2
Ballinamallard UnitedBallinamallard United
h11 - 0
FT--:----/--
H&W WeldersH&W Welders
3 - 1
Newington YouthNewington Youth
h13 - 1
FT--:----/--
PortadownPortadown
2 - 2
Ballyclare ComradesBallyclare Comrades
h10 - 1
FT--:----/--
BangorBangor
3 - 1
ArdsArds
h11 - 1
FT--:----/--
Ballyclare ComradesBallyclare Comrades
3 - 1
Ballinamallard UnitedBallinamallard United
h11 - 1
FT--:----/--
DergviewDergview
0 - 5
H&W WeldersH&W Welders
h10 - 1
FT--:----/--
Ballinamallard UnitedBallinamallard United
0 - 0
InstituteInstitute
h10 - 0
FT--:----/--
H&W WeldersH&W Welders
1 - 2
BangorBangor
h11 - 1
FT--:----/--
DergviewDergview
1 - 1
BangorBangor
h10 - 0
FT--:----/--
Ballinamallard UnitedBallinamallard United
6 - 1
KnockbredaKnockbreda
h12 - 1
FT--:----/--
Annagh UnitedAnnagh United
4 - 0
DundelaDundela
h11 - 0
FT--:----/--
Newington YouthNewington Youth
1 - 2
Ballinamallard UnitedBallinamallard United
h11 - 0
FT--:----/--
PortadownPortadown
0 - 4
Newington YouthNewington Youth
h10 - 2
FT--:----/--
ArdsArds
1 - 2
KnockbredaKnockbreda
h11 - 2
FT--:----/--
BangorBangor
3 - 1
ArdsArds
h11 - 1
FT--:----/--
Ballyclare ComradesBallyclare Comrades
3 - 1
Ballinamallard UnitedBallinamallard United
h11 - 1
FT--:----/--
DergviewDergview
0 - 5
H&W WeldersH&W Welders
h10 - 1
FT--:----/--
KnockbredaKnockbreda
1 - 4
Annagh UnitedAnnagh United
h11 - 3
FT--:----/--
BangorBangor
4 - 0
Ballyclare ComradesBallyclare Comrades
h11 - 0
FT--:----/--
Ballinamallard UnitedBallinamallard United
0 - 0
InstituteInstitute
h10 - 0
FT--:----/--
InstituteInstitute
2 - 4
DundelaDundela
h12 - 1
FT--:----/--
DergviewDergview
1 - 1
BangorBangor
h10 - 0
FT--:----/--
Ballinamallard UnitedBallinamallard United
6 - 1
KnockbredaKnockbreda
h12 - 1
FT--:----/--
ArdsArds
2 - 2
InstituteInstitute
h11 - 0
FT--:----/--
DundelaDundela
3 - 2
BangorBangor
h12 - 1
FT--:----/--
Annagh UnitedAnnagh United
2 - 2
PortadownPortadown
h12 - 0
FT--:----/--
PortadownPortadown
0 - 4
Newington YouthNewington Youth
h10 - 2
FT--:----/--
ArdsArds
1 - 2
KnockbredaKnockbreda
h11 - 2
FT--:----/--
DundelaDundela
1 - 1
PortadownPortadown
h10 - 0
FT--:----/--
PortadownPortadown
2 - 1
Ballyclare ComradesBallyclare Comrades
h10 - 1
FT--:----/--
KnockbredaKnockbreda
1 - 4
Annagh UnitedAnnagh United
h11 - 3
FT--:----/--
BangorBangor
4 - 0
Ballyclare ComradesBallyclare Comrades
h11 - 0
FT--:----/--
DundelaDundela
5 - 1
DergviewDergview
h13 - 0
FT--:----/--
InstituteInstitute
2 - 4
DundelaDundela
h12 - 1
FT--:----/--
H&W WeldersH&W Welders
3 - 1
Newington YouthNewington Youth
h13 - 1
FT--:----/--
PortadownPortadown
2 - 2
Ballyclare ComradesBallyclare Comrades
h10 - 1
FT--:----/--
ArdsArds
2 - 2
InstituteInstitute
h11 - 0
FT--:----/--
DundelaDundela
3 - 2
BangorBangor
h12 - 1
FT--:----/--
Annagh UnitedAnnagh United
2 - 2
PortadownPortadown
h12 - 0
FT--:----/--
H&W WeldersH&W Welders
1 - 2
BangorBangor
h11 - 1
PremiershipPremiership
FT--:----/--
Newry City AFCNewry City AFC
1 - 1
Ballymena UnitedBallymena United
h10 - 0
FT--:----/--
LarneLarne
2 - 0
LoughgallLoughgall
h11 - 0
FT--:----/--
Dungannon SwiftsDungannon Swifts
2 - 2
Crusaders FCCrusaders FC
h10 - 1
FT--:----/--
Cliftonville FCCliftonville FC
4 - 2
Glenavon FCGlenavon FC
h10 - 1
FT--:----/--
LoughgallLoughgall
0 - 0
Newry City AFCNewry City AFC
h10 - 0
FT--:----/--
Crusaders FCCrusaders FC
1 - 2
GlentoranGlentoran
h10 - 1
FT--:----/--
GlentoranGlentoran
2 - 2
Carrick RangersCarrick Rangers
h12 - 0
FT--:----/--
LoughgallLoughgall
0 - 1
Crusaders FCCrusaders FC
h10 - 0
FT--:----/--
LinfieldLinfield
1 - 2
Dungannon SwiftsDungannon Swifts
h10 - 0
FT--:----/--
Carrick RangersCarrick Rangers
2 - 1
Dungannon SwiftsDungannon Swifts
h11 - 0
FT--:----/--
Carrick RangersCarrick Rangers
0 - 1
Cliftonville FCCliftonville FC
h10 - 0
FT--:----/--
GlentoranGlentoran
2 - 2
Cliftonville FCCliftonville FC
h12 - 0
FT--:----/--
Coleraine FCColeraine FC
3 - 0
LinfieldLinfield
h10 - 0
FT--:----/--
Dungannon SwiftsDungannon Swifts
2 - 2
Crusaders FCCrusaders FC
h10 - 1
FT--:----/--
GlentoranGlentoran
8 - 2
Newry City AFCNewry City AFC
h15 - 1
FT--:----/--
Crusaders FCCrusaders FC
1 - 2
GlentoranGlentoran
h10 - 1
FT--:----/--
LoughgallLoughgall
0 - 0
Newry City AFCNewry City AFC
h10 - 0
FT--:----/--
Ballymena UnitedBallymena United
0 - 1
LoughgallLoughgall
h10 - 0
FT--:----/--
GlentoranGlentoran
2 - 2
Carrick RangersCarrick Rangers
h12 - 0
FT--:----/--
LarneLarne
3 - 0
GlentoranGlentoran
h11 - 0
FT--:----/--
Cliftonville FCCliftonville FC
4 - 1
Coleraine FCColeraine FC
h12 - 0
FT--:----/--
LinfieldLinfield
1 - 2
Dungannon SwiftsDungannon Swifts
h10 - 0
FT--:----/--
Carrick RangersCarrick Rangers
2 - 1
Dungannon SwiftsDungannon Swifts
h11 - 0
FT--:----/--
Coleraine FCColeraine FC
1 - 0
Glenavon FCGlenavon FC
h10 - 0
FT--:----/--
Coleraine FCColeraine FC
3 - 0
LinfieldLinfield
h10 - 0
FT--:----/--
Cliftonville FCCliftonville FC
0 - 3
LinfieldLinfield
h10 - 0
FT--:----/--
Glenavon FCGlenavon FC
2 - 2
LinfieldLinfield
h11 - 1
FT--:----/--
GlentoranGlentoran
8 - 2
Newry City AFCNewry City AFC
h15 - 1
FT--:----/--
LarneLarne
3 - 0
Newry City AFCNewry City AFC
h11 - 0
FT--:----/--
Ballymena UnitedBallymena United
0 - 1
LarneLarne
h10 - 1
FT--:----/--
Ballymena UnitedBallymena United
0 - 1
LoughgallLoughgall
h10 - 0
FT--:----/--
Newry City AFCNewry City AFC
1 - 1
Ballymena UnitedBallymena United
h10 - 0
FT--:----/--
LarneLarne
2 - 0
LoughgallLoughgall
h11 - 0
FT--:----/--
Cliftonville FCCliftonville FC
4 - 1
Coleraine FCColeraine FC
h12 - 0
FT--:----/--
LarneLarne
3 - 0
GlentoranGlentoran
h11 - 0
FT--:----/--
Cliftonville FCCliftonville FC
4 - 2
Glenavon FCGlenavon FC
h10 - 1
FT--:----/--
Coleraine FCColeraine FC
1 - 0
Glenavon FCGlenavon FC
h10 - 0
FT--:----/--
Cliftonville FCCliftonville FC
0 - 3
LinfieldLinfield
h10 - 0
FT--:----/--
Glenavon FCGlenavon FC
2 - 2
LinfieldLinfield
h11 - 1
FT--:----/--
LoughgallLoughgall
0 - 1
Crusaders FCCrusaders FC
h10 - 0
FT--:----/--
LarneLarne
3 - 0
Newry City AFCNewry City AFC
h11 - 0
FT--:----/--
Ballymena UnitedBallymena United
0 - 1
LarneLarne
h10 - 1
FT--:----/--
Carrick RangersCarrick Rangers
0 - 1
Cliftonville FCCliftonville FC
h10 - 0
FT--:----/--
GlentoranGlentoran
2 - 2
Cliftonville FCCliftonville FC
h12 - 0
Premier Intermediate LeaguePremier Intermediate League
FT--:----/--
Moyola ParkMoyola Park
0 - 1
Tobermore UnitedTobermore United
h1? - ?
FT--:----/--
Tobermore UnitedTobermore United
0 - 0
Warrenpoint TownWarrenpoint Town
h1? - ?
FT--:----/--
DollingstownDollingstown
1 - 3
Moyola ParkMoyola Park
h1? - ?
FT--:----/--
RathfrilandRathfriland
3 - 4
Lisburn DistilleryLisburn Distillery
h1? - ?
FT--:----/--
Lisburn DistilleryLisburn Distillery
0 - 2
RathfrilandRathfriland
h1? - ?
FT--:----/--
PortstewartPortstewart
2 - 1
DollingstownDollingstown
h1? - ?
FT--:----/--
Tobermore UnitedTobermore United
0 - 3
Queen's UniversityQueen's University
h1? - ?
FT--:----/--
Lisburn DistilleryLisburn Distillery
1 - 1
Coagh UnitedCoagh United
h1? - ?
FT--:----/--
Coagh UnitedCoagh United
0 - 1
Lisburn DistilleryLisburn Distillery
h1? - ?
FT--:----/--
Armagh CityArmagh City
2 - 1
PortstewartPortstewart
h1? - ?
FT--:----/--
RathfrilandRathfriland
1 - 1
Limavady UnitedLimavady United
h1? - ?
FT--:----/--
PortstewartPortstewart
1 - 2
RathfrilandRathfriland
h1? - ?

Những người hâm mộ bóng đá sẽ không thể bỏ qua KQBD.VC để theo dõi kết quả bóng đá Northern-Ireland đầy đủ, nhanh chóng và chính xác nhất hiện nay. Khi nói đến sự cập nhật liên tục, 24/7, không gì có thể so sánh với tiện ích xem bảng xếp hạng trực tuyến mà chúng tôi mang lại.

Kết quả Northern-Ireland – Cung cấp thông tin nhanh nhất

Truy cập vào địa chỉ này, người dùng sẽ không còn phải mất thời gian chờ đợi để cập nhật kết quả giải đấu Northern-Ireland. Mọi thông tin được cung cấp ngay lập tức, giúp người dùng có thể theo dõi kết quả giải này một cách nhanh nhất.

Ngoài ra, cung cấp cũng giúp người hâm mộ bóng đá nắm bắt được thông tin về KQBĐ Northern-Ireland một cách nhanh nhất. Hơn nữa, thông tin cung cấp không chỉ là số liệu thống kê mà còn bao gồm cả những thông tin chi tiết về các trận đấu, giúp người hâm mộ có cái nhìn toàn diện về giải đấu.

Hơn thế nữa, bạn còn cập nhật tỷ số bóng đá châu Âu như kết quả trực tiếp bóng đá VĐQG Đức hôm nay ngay tại tiện ích kết quả bóng đá để không bỏ lỡ bất kỳ trận đấu nào. Thông tin chính xác về kết quả trận đấu, số bàn thắng và thời gian sút vào lưới sẽ giúp bạn theo dõi cuộc đua khốc liệt tại giải vô địch hàng đầu hiện nay.

KQ bóng đá Northern-Ireland – Nắm bắt thông tin chính xác

Thông qua trang web này, người dùng có thể dễ dàng nắm bắt được kết quả giải đấu Northern-Ireland không chỉ về điểm số mà còn về phong độ của các đội bóng. Mọi thông tin được cung cấp một cách chính xác, giúp người hâm mộ bóng đá có cái nhìn toàn diện về giải đấu.

Bên cạnh đó, còn cung cấp những thông tin khác liên quan đến giải đấu như lịch thi đấu, danh sách cầu thủ, thông tin về các đội bóng,… Những thông tin này giúp người dùng có cái nhìn tổng quan và chính xác về kết quả bóng đá Northern-Ireland.

Bằng cách cung cấp thông tin nhanh chóng và chính xác, địa chỉ này đã trở thành một nguồn thông tin đáng tin cậy cho những người yêu thích bóng đá. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục nâng cấp và phát triển để mang đến cho người dùng những thông tin chính xác nhất về kết quả bóng đá Northern-Ireland.

Kết luận

Tận hưởng niềm vui của việc theo dõi bóng đá thông qua KQBD.VC. Với kết quả bóng đá Northern-Ireland, không chỉ cung cấp thông tin, mà còn tạo nên sự kết nối giữa những người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới.