Olympics Women - Qualification CAFOlympics Women - Qualification CAF
FT--:----/--
Tunisia WTunisia W
1 - 2
Morocco WMorocco W
h10 - 1
FT--:----/--
US Ben GuerdaneUS Ben Guerdane
0 - 0
US TataouineUS Tataouine
h10 - 0
FT--:----/--
AS SolimanAS Soliman
2 - 0
EGS GafsaEGS Gafsa
h11 - 0
FT--:----/--
US Ben GuerdaneUS Ben Guerdane
1 - 0
AS SolimanAS Soliman
h10 - 0
FT--:----/--
ES MetlaouiES Metlaoui
0 - 0
US TataouineUS Tataouine
h10 - 0
FT--:----/--
US TataouineUS Tataouine
2 - 1
AS MarsaAS Marsa
h10 - 0
FT--:----/--
CA BizertinCA Bizertin
2 - 0
ES MetlaouiES Metlaoui
h11 - 0
FT--:----/--
AS MarsaAS Marsa
0 - 1
AS SolimanAS Soliman
h10 - 1
FT--:----/--
CA BizertinCA Bizertin
2 - 0
US Ben GuerdaneUS Ben Guerdane
h10 - 0
FT--:----/--
Olympique BéjaOlympique Béja
0 - 0
CA BizertinCA Bizertin
h10 - 0
FT--:----/--
EGS GafsaEGS Gafsa
0 - 0
US Ben GuerdaneUS Ben Guerdane
h10 - 0
FT--:----/--
Olympique BéjaOlympique Béja
2 - 1
ES MetlaouiES Metlaoui
h12 - 1
FT--:----/--
AS SolimanAS Soliman
2 - 0
EGS GafsaEGS Gafsa
h11 - 0
FT--:----/--
ES MetlaouiES Metlaoui
3 - 1
AS MarsaAS Marsa
h11 - 0
FT--:----/--
ES MetlaouiES Metlaoui
0 - 0
US TataouineUS Tataouine
h10 - 0
FT--:----/--
CA BizertinCA Bizertin
2 - 0
ES MetlaouiES Metlaoui
h11 - 0
FT--:----/--
AS MarsaAS Marsa
0 - 1
AS SolimanAS Soliman
h10 - 1
FT--:----/--
US TataouineUS Tataouine
0 - 0
Olympique BéjaOlympique Béja
h10 - 0
FT--:----/--
Olympique BéjaOlympique Béja
0 - 0
CA BizertinCA Bizertin
h10 - 0
FT--:----/--
EGS GafsaEGS Gafsa
0 - 0
US Ben GuerdaneUS Ben Guerdane
h10 - 0
FT--:----/--
Olympique BéjaOlympique Béja
2 - 1
ES MetlaouiES Metlaoui
h12 - 1
FT--:----/--
EGS GafsaEGS Gafsa
1 - 0
CA BizertinCA Bizertin
h10 - 0
FT--:----/--
ES MetlaouiES Metlaoui
3 - 1
AS MarsaAS Marsa
h11 - 0
FT--:----/--
AS MarsaAS Marsa
1 - 0
EGS GafsaEGS Gafsa
h10 - 0
FT--:----/--
AS SolimanAS Soliman
3 - 1
Olympique BéjaOlympique Béja
h11 - 1
FT--:----/--
US Ben GuerdaneUS Ben Guerdane
0 - 0
US TataouineUS Tataouine
h10 - 0
FT--:----/--
US TataouineUS Tataouine
0 - 0
Olympique BéjaOlympique Béja
h10 - 0
FT--:----/--
US Ben GuerdaneUS Ben Guerdane
1 - 0
AS SolimanAS Soliman
h10 - 0
FT--:----/--
US TataouineUS Tataouine
2 - 1
AS MarsaAS Marsa
h10 - 0
FT--:----/--
EGS GafsaEGS Gafsa
1 - 0
CA BizertinCA Bizertin
h10 - 0
FT--:----/--
CA BizertinCA Bizertin
2 - 0
US Ben GuerdaneUS Ben Guerdane
h10 - 0
FT--:----/--
AS MarsaAS Marsa
1 - 0
EGS GafsaEGS Gafsa
h10 - 0
FT--:----/--
AS SolimanAS Soliman
3 - 1
Olympique BéjaOlympique Béja
h11 - 1
FT--:----/--
AS RejicheAS Rejiche
0 - 1
ES ZarzisES Zarzis
h1? - ?
FT--:----/--
ManoubaManouba
1 - 2
KorbaKorba
h1? - ?
FT--:----/--
AlaouiteAlaouite
2 - 1
MdhillaMdhilla
h1? - ?
FT--:----/--
Jeunesse Sportive OmraneJeunesse Sportive Omrane
2 - 0
Oued EllilOued Ellil
h1? - ?
FT--:----/--
KerkennahKerkennah
2 - 1
EO Sidi BouzidEO Sidi Bouzid
h12 - 1
FT--:----/--
AS RejicheAS Rejiche
0 - 1
ES ZarzisES Zarzis
h1? - ?
FT--:----/--
DeguecheDegueche
1 - 2
AS GabesAS Gabes
h11 - 0
FT--:----/--
KorbaKorba
3 - 0
DjelmaDjelma
h1? - ?
FT--:----/--
Union Ksibet MediouniUnion Ksibet Mediouni
1 - 0
Kalaâ SportKalaâ Sport
h10 - 0
FT--:----/--
EO Sidi BouzidEO Sidi Bouzid
2 - 0
M'sakenM'saken
h1? - ?
FT--:----/--
Progrès Sakiet EddaïerProgrès Sakiet Eddaïer
1 - 0
BouselemBouselem
h1? - ?
FT--:----/--
CS Hammam-LifCS Hammam-Lif
2 - 1
RadèsRadès
h1? - ?
FT--:----/--
KerkennahKerkennah
2 - 1
Jendouba SportJendouba Sport
h1? - ?
FT--:----/--
JerbaJerba
1 - 0
Ksour EssefKsour Essef
h10 - 0
FT--:----/--
Union Ksibet MediouniUnion Ksibet Mediouni
1 - 0
Kalaâ SportKalaâ Sport
h10 - 0
FT--:----/--
EO Sidi BouzidEO Sidi Bouzid
2 - 0
M'sakenM'saken
h1? - ?
FT--:----/--
Progrès Sakiet EddaïerProgrès Sakiet Eddaïer
1 - 0
BouselemBouselem
h1? - ?
FT--:----/--
BouchammaBouchamma
4 - 1
Sfax RailwaysSfax Railways
h1? - ?
FT--:----/--
CS Hammam-LifCS Hammam-Lif
2 - 1
RadèsRadès
h1? - ?
FT--:----/--
Jeunesse Sportive OmraneJeunesse Sportive Omrane
2 - 0
Oued EllilOued Ellil
h1? - ?
FT--:----/--
Ain JalloulaAin Jalloula
0 - 1
Sporting Ben ArousSporting Ben Arous
h1? - ?
FT--:----/--
ArianaAriana
3 - 1
RadèsRadès
h10 - 1
FT--:----/--
AS RejicheAS Rejiche
2 - 1
Stade GabesienStade Gabesien
h11 - 0
FT--:----/--
Kalaâ SportKalaâ Sport
2 - 2
ES Hammam-SousseES Hammam-Sousse
h11 - 0
FT--:----/--
JerbaJerba
1 - 0
EM MahdiaEM Mahdia
h11 - 0
FT--:----/--
Oued EllilOued Ellil
0 - 2
JS KairouanaiseJS Kairouanaise
h10 - 1
FT--:----/--
ES ZarzisES Zarzis
1 - 0
JerbaJerba
h10 - 0
FT--:----/--
M'sakenM'saken
0 - 1
KorbaKorba
h10 - 1
FT--:----/--
M'sakenM'saken
0 - 1
Jendouba SportJendouba Sport
h10 - 1
FT--:----/--
CS Hammam-LifCS Hammam-Lif
2 - 2
Kalaâ SportKalaâ Sport
h12 - 1
FT--:----/--
DjelmaDjelma
1 - 0
CS ChebbaCS Chebba
h10 - 0
FT--:----/--
EO Sidi BouzidEO Sidi Bouzid
3 - 0
MoknineMoknine
h12 - 0
FT--:----/--
RadèsRadès
0 - 1
CS Hammam-LifCS Hammam-Lif
h10 - 1
FT--:----/--
MoknineMoknine
3 - 2
AS GabesAS Gabes
h11 - 1
FT--:----/--
Jendouba SportJendouba Sport
1 - 0
CS Hammam-LifCS Hammam-Lif
h10 - 0
FT--:----/--
EO Sidi BouzidEO Sidi Bouzid
1 - 2
Stade GabesienStade Gabesien
h10 - 2
FT--:----/--
CS ChebbaCS Chebba
1 - 1
AS RejicheAS Rejiche
h11 - 0
FT--:----/--
ES Hammam-SousseES Hammam-Sousse
1 - 0
Sporting Ben ArousSporting Ben Arous
h10 - 0
FT--:----/--
Jendouba SportJendouba Sport
0 - 0
ES Hammam-SousseES Hammam-Sousse
h10 - 0
FT--:----/--
ArianaAriana
3 - 1
RadèsRadès
h10 - 1
FT--:----/--
AS GabesAS Gabes
1 - 0
ES ZarzisES Zarzis
h10 - 0
FT--:----/--
Kalaâ SportKalaâ Sport
2 - 2
ES Hammam-SousseES Hammam-Sousse
h11 - 0
FT--:----/--
ES ZarzisES Zarzis
1 - 0
JerbaJerba
h10 - 0
FT--:----/--
JerbaJerba
1 - 0
EM MahdiaEM Mahdia
h11 - 0
FT--:----/--
CS ChebbaCS Chebba
1 - 1
JerbaJerba
h10 - 0
FT--:----/--
M'sakenM'saken
0 - 1
KorbaKorba
h10 - 1
FT--:----/--
CS Hammam-LifCS Hammam-Lif
2 - 2
Kalaâ SportKalaâ Sport
h12 - 1
FT--:----/--
M'sakenM'saken
0 - 1
Jendouba SportJendouba Sport
h10 - 1
FT--:----/--
Stade GabesienStade Gabesien
1 - 0
CO MedenineCO Medenine
h11 - 0
FT--:----/--
Rogba TataouineRogba Tataouine
0 - 1
DjelmaDjelma
h10 - 0
FT--:----/--
RadèsRadès
0 - 1
CS Hammam-LifCS Hammam-Lif
h10 - 1
FT--:----/--
MoknineMoknine
3 - 2
AS GabesAS Gabes
h11 - 1
FT--:----/--
Jendouba SportJendouba Sport
1 - 0
CS Hammam-LifCS Hammam-Lif
h10 - 0
FT--:----/--
CO MedenineCO Medenine
1 - 0
Rogba TataouineRogba Tataouine
h11 - 0
FT--:----/--
CS ChebbaCS Chebba
1 - 1
AS RejicheAS Rejiche
h11 - 0
FT--:----/--
ES Hammam-SousseES Hammam-Sousse
1 - 0
Sporting Ben ArousSporting Ben Arous
h10 - 0
FT--:----/--
Jendouba SportJendouba Sport
0 - 0
ES Hammam-SousseES Hammam-Sousse
h10 - 0
FT--:----/--
JS KairouanaiseJS Kairouanaise
1 - 1
KorbaKorba
h10 - 0
FT--:----/--
Sporting Ben ArousSporting Ben Arous
1 - 1
M'sakenM'saken
h11 - 0
FT--:----/--
AS GabesAS Gabes
1 - 0
ES ZarzisES Zarzis
h10 - 0
FT--:----/--
Jeunesse Sportive OmraneJeunesse Sportive Omrane
2 - 0
Sporting Ben ArousSporting Ben Arous
h12 - 0
FT--:----/--
AS RejicheAS Rejiche
0 - 1
Rogba TataouineRogba Tataouine
h10 - 0
FT--:----/--
CS ChebbaCS Chebba
1 - 1
JerbaJerba
h10 - 0
FT--:----/--
Kalaâ SportKalaâ Sport
0 - 2
ArianaAriana
h10 - 0
FT--:----/--
KorbaKorba
1 - 1
Jeunesse Sportive OmraneJeunesse Sportive Omrane
h10 - 1
FT--:----/--
EM MahdiaEM Mahdia
2 - 0
DjelmaDjelma
h10 - 0
FT--:----/--
Stade GabesienStade Gabesien
1 - 0
CO MedenineCO Medenine
h11 - 0
FT--:----/--
AS RejicheAS Rejiche
2 - 1
Stade GabesienStade Gabesien
h11 - 0

Trên khắp thế giới, bóng đá Tunisia đã từ lâu gắn liền với cảm xúc và sự hứng khởi của hàng triệu người hâm mộ. Không chỉ là một môn thể thao, bóng đá đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Để đáp ứng nhu cầu thông tin đó, tiện ích kết quả bóng đá Tunisia đã ra đời. Với tính năng cập nhật nhanh chóng và chi tiết, người dùng có thể dễ dàng nắm bắt thông tin về các trận đấu và kết quả tại KQBD.VC

Cập nhập liên tục kết quả bóng đá Tunisia 24/7

KQBĐ.,VC liên tục cập nhập kết quả giải đấu Tunisia, hơn thế nữa không chỉ đem đến những thông tin cơ bản như số điểm, vị trí trên bảng xếp hạng, mà còn cung cấp chi tiết về tỷ số trận đấu, cầu thủ ghi bàn và thống kê về số lần sút, số quả phạt góc, tỷ lệ kiểm soát bóng. Những thông tin này không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về kết quả của giải đấu, mà còn cung cấp cho bạn cái nhìn sâu sắc về chiến thuật và hiệu suất của các đội bóng.

Với chức năng xem trực tuyến 24/7, không gian trực tuyến này cung cấp một cái nhìn toàn diện về kết quả giải Tunisia. Bạn sẽ không bỏ lỡ bất kỳ diễn biến nào, dù bạn đang ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp một hệ thống thông tin tốt nhất, giúp khách hàng hiểu rõ và nắm bắt kq một cách chính xác.

Kq Tunisia ngay trong tầm tay bạn.

Không chỉ cung cấp kết quả bóng đá Tunisia, địa chỉ này còn giúp bạn cập nhật những kế hoạch, lịch thi đấu sắp tới của giải đấu. Bạn cũng có thể dễ dàng tìm hiểu về lịch sử, thành tích của các đội bóng tham gia, từ đó, bạn có thể dự đoán được hành trình phát triển của họ trong tương lai.

Ngoài ra, bạn không chỉ theo dõi sự thay đổi của bảng xếp hạng mà còn nhận biết được xu hướng chung của giải đấu, từ đó hiểu rõ hơn về bóng đá của quốc gia này.

Kết luận

Kết quả bóng đá Tunisia không chỉ là một con số đơn giản. Đó là niềm đam mê, là câu chuyện của những trận đấu hấp dẫn và cảm xúc của người hâm mộ. Với trang web KQBD.VC , bạn sẽ không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào về kết quả của giải đấu này, từ đó, giúp bạn cập nhật và theo dõi mọi diễn biến của giải đấu một cách dễ dàng và tiện lợi nhất.