Friendlies WomenFriendlies Women
FT--:----/--
Albania WAlbania W
0 - 3
Belarus WBelarus W
h10 - 1
SuperligaSuperliga
FT--:----/--
LaciLaci
1 - 1
Vllaznia ShkodërVllaznia Shkodër
h11 - 0
FT--:----/--
TiranaTirana
1 - 1
Erzeni ShijakErzeni Shijak
h10 - 0
FT--:----/--
TiranaTirana
3 - 4
Skenderbeu KorceSkenderbeu Korce
h12 - 3
FT--:----/--
Teuta DurrësTeuta Durrës
1 - 0
FK KukesiFK Kukesi
h10 - 0
FT--:----/--
LaciLaci
1 - 1
Teuta DurrësTeuta Durrës
h11 - 0
FT--:----/--
LaciLaci
1 - 1
Dinamo TiranaDinamo Tirana
h10 - 1
FT--:----/--
Erzeni ShijakErzeni Shijak
0 - 4
Dinamo TiranaDinamo Tirana
h10 - 2
FT--:----/--
PartizaniPartizani
1 - 1
Egnatia RrogozhinëEgnatia Rrogozhinë
h10 - 0
FT--:----/--
Egnatia RrogozhinëEgnatia Rrogozhinë
3 - 2
Erzeni ShijakErzeni Shijak
h10 - 1
FT--:----/--
Egnatia RrogozhinëEgnatia Rrogozhinë
0 - 0
LaciLaci
h10 - 0
FT--:----/--
Erzeni ShijakErzeni Shijak
0 - 3
Skenderbeu KorceSkenderbeu Korce
h10 - 2
FT--:----/--
Skenderbeu KorceSkenderbeu Korce
0 - 1
Dinamo TiranaDinamo Tirana
h10 - 0
FT--:----/--
FK KukesiFK Kukesi
2 - 3
TiranaTirana
h12 - 1
FT--:----/--
TiranaTirana
1 - 1
Erzeni ShijakErzeni Shijak
h10 - 0
FT--:----/--
TiranaTirana
3 - 4
Skenderbeu KorceSkenderbeu Korce
h12 - 3
FT--:----/--
Vllaznia ShkodërVllaznia Shkodër
2 - 1
Teuta DurrësTeuta Durrës
h11 - 0
FT--:----/--
Vllaznia ShkodërVllaznia Shkodër
1 - 1
PartizaniPartizani
h11 - 1
FT--:----/--
LaciLaci
1 - 1
Dinamo TiranaDinamo Tirana
h10 - 1
FT--:----/--
Teuta DurrësTeuta Durrës
3 - 0
Skenderbeu KorceSkenderbeu Korce
h13 - 0
FT--:----/--
PartizaniPartizani
1 - 1
Egnatia RrogozhinëEgnatia Rrogozhinë
h10 - 0
FT--:----/--
Dinamo TiranaDinamo Tirana
2 - 1
PartizaniPartizani
h10 - 1
FT--:----/--
Dinamo TiranaDinamo Tirana
3 - 2
FK KukesiFK Kukesi
h12 - 0
FT--:----/--
Erzeni ShijakErzeni Shijak
0 - 3
Skenderbeu KorceSkenderbeu Korce
h10 - 2
FT--:----/--
Skenderbeu KorceSkenderbeu Korce
0 - 1
Dinamo TiranaDinamo Tirana
h10 - 0
FT--:----/--
PartizaniPartizani
2 - 1
TiranaTirana
h12 - 1
FT--:----/--
FK KukesiFK Kukesi
2 - 3
TiranaTirana
h12 - 1
FT--:----/--
Skenderbeu KorceSkenderbeu Korce
1 - 0
FK KukesiFK Kukesi
h11 - 0
FT--:----/--
Vllaznia ShkodërVllaznia Shkodër
2 - 1
Teuta DurrësTeuta Durrës
h11 - 0
FT--:----/--
Vllaznia ShkodërVllaznia Shkodër
1 - 1
PartizaniPartizani
h11 - 1
FT--:----/--
Vllaznia ShkodërVllaznia Shkodër
2 - 1
Egnatia RrogozhinëEgnatia Rrogozhinë
h11 - 1
FT--:----/--
Teuta DurrësTeuta Durrës
3 - 0
Skenderbeu KorceSkenderbeu Korce
h13 - 0
FT--:----/--
LaciLaci
1 - 1
Vllaznia ShkodërVllaznia Shkodër
h11 - 0
FT--:----/--
Dinamo TiranaDinamo Tirana
2 - 1
PartizaniPartizani
h10 - 1
FT--:----/--
Dinamo TiranaDinamo Tirana
3 - 2
FK KukesiFK Kukesi
h12 - 0
FT--:----/--
Teuta DurrësTeuta Durrës
1 - 0
FK KukesiFK Kukesi
h10 - 0
FT--:----/--
LaciLaci
1 - 1
Teuta DurrësTeuta Durrës
h11 - 0
FT--:----/--
PartizaniPartizani
2 - 1
TiranaTirana
h12 - 1
FT--:----/--
Erzeni ShijakErzeni Shijak
0 - 4
Dinamo TiranaDinamo Tirana
h10 - 2
FT--:----/--
Skenderbeu KorceSkenderbeu Korce
1 - 0
FK KukesiFK Kukesi
h11 - 0
FT--:----/--
Egnatia RrogozhinëEgnatia Rrogozhinë
0 - 0
LaciLaci
h10 - 0
FT--:----/--
Egnatia RrogozhinëEgnatia Rrogozhinë
3 - 2
Erzeni ShijakErzeni Shijak
h10 - 1
FT--:----/--
Vllaznia ShkodërVllaznia Shkodër
2 - 1
Egnatia RrogozhinëEgnatia Rrogozhinë
h11 - 1
1st Division1st Division
FT--:----/--
Apolonia FierApolonia Fier
1 - 0
Luzi 2008Luzi 2008
h11 - 0
FT--:----/--
AF ElbasaniAF Elbasani
5 - 2
Luzi 2008Luzi 2008
h14 - 0
FT--:----/--
Luzi 2008Luzi 2008
0 - 2
Besa KavajëBesa Kavajë
h10 - 1
FT--:----/--
BurreliBurreli
0 - 1
AF ElbasaniAF Elbasani
h10 - 0
FT--:----/--
Luzi 2008Luzi 2008
1 - 2
LushnjaLushnja
h10 - 0
FT--:----/--
Apolonia FierApolonia Fier
1 - 1
Kastrioti KrujëKastrioti Krujë
h11 - 0
FT--:----/--
VoraVora
4 - 2
Kastrioti KrujëKastrioti Krujë
h12 - 1
FT--:----/--
FlamurtariFlamurtari
4 - 2
BurreliBurreli
h12 - 0
FT--:----/--
Besa KavajëBesa Kavajë
2 - 0
Tomori BeratTomori Berat
h10 - 0
FT--:----/--
Kastrioti KrujëKastrioti Krujë
1 - 1
LushnjaLushnja
h10 - 1
FT--:----/--
FlamurtariFlamurtari
0 - 0
Besa KavajëBesa Kavajë
h10 - 0
FT--:----/--
BurreliBurreli
2 - 0
Tomori BeratTomori Berat
h11 - 0
FT--:----/--
BurreliBurreli
1 - 0
Korabi PeshkopiKorabi Peshkopi
h11 - 0
FT--:----/--
Korabi PeshkopiKorabi Peshkopi
3 - 2
Kastrioti KrujëKastrioti Krujë
h12 - 2
FT--:----/--
FlamurtariFlamurtari
2 - 0
Korabi PeshkopiKorabi Peshkopi
h10 - 0
FT--:----/--
LushnjaLushnja
0 - 2
BylisBylis
h10 - 1
FT--:----/--
Besa KavajëBesa Kavajë
0 - 2
BylisBylis
h10 - 1
FT--:----/--
Luzi 2008Luzi 2008
0 - 2
Besa KavajëBesa Kavajë
h10 - 1
FT--:----/--
Korabi PeshkopiKorabi Peshkopi
1 - 2
VoraVora
h11 - 1
FT--:----/--
Luzi 2008Luzi 2008
1 - 2
LushnjaLushnja
h10 - 0
FT--:----/--
LushnjaLushnja
2 - 1
VoraVora
h12 - 1
FT--:----/--
AF ElbasaniAF Elbasani
1 - 1
FlamurtariFlamurtari
h10 - 0
FT--:----/--
FlamurtariFlamurtari
4 - 2
BurreliBurreli
h12 - 0
FT--:----/--
Besa KavajëBesa Kavajë
2 - 0
Tomori BeratTomori Berat
h10 - 0
FT--:----/--
BylisBylis
3 - 1
Apolonia FierApolonia Fier
h10 - 0
FT--:----/--
BurreliBurreli
2 - 0
Tomori BeratTomori Berat
h11 - 0
FT--:----/--
FlamurtariFlamurtari
0 - 0
Besa KavajëBesa Kavajë
h10 - 0
FT--:----/--
BylisBylis
2 - 0
VoraVora
h11 - 0
FT--:----/--
Besa KavajëBesa Kavajë
0 - 2
BylisBylis
h10 - 1
FT--:----/--
LushnjaLushnja
0 - 2
BylisBylis
h10 - 1
FT--:----/--
Tomori BeratTomori Berat
1 - 3
AF ElbasaniAF Elbasani
h10 - 2
FT--:----/--
Kastrioti KrujëKastrioti Krujë
2 - 1
BylisBylis
h10 - 0
FT--:----/--
Korabi PeshkopiKorabi Peshkopi
1 - 2
VoraVora
h11 - 1
FT--:----/--
Tomori BeratTomori Berat
2 - 1
Apolonia FierApolonia Fier
h11 - 1
FT--:----/--
LushnjaLushnja
2 - 1
VoraVora
h12 - 1
FT--:----/--
AF ElbasaniAF Elbasani
1 - 1
FlamurtariFlamurtari
h10 - 0
FT--:----/--
Apolonia FierApolonia Fier
1 - 0
Luzi 2008Luzi 2008
h11 - 0
FT--:----/--
AF ElbasaniAF Elbasani
5 - 2
Luzi 2008Luzi 2008
h14 - 0
FT--:----/--
BylisBylis
3 - 1
Apolonia FierApolonia Fier
h10 - 0
FT--:----/--
BurreliBurreli
0 - 1
AF ElbasaniAF Elbasani
h10 - 0
FT--:----/--
BylisBylis
2 - 0
VoraVora
h11 - 0
FT--:----/--
Apolonia FierApolonia Fier
1 - 1
Kastrioti KrujëKastrioti Krujë
h11 - 0
FT--:----/--
VoraVora
4 - 2
Kastrioti KrujëKastrioti Krujë
h12 - 1
FT--:----/--
Tomori BeratTomori Berat
1 - 3
AF ElbasaniAF Elbasani
h10 - 2
FT--:----/--
Kastrioti KrujëKastrioti Krujë
2 - 1
BylisBylis
h10 - 0
FT--:----/--
Kastrioti KrujëKastrioti Krujë
1 - 1
LushnjaLushnja
h10 - 1
FT--:----/--
Tomori BeratTomori Berat
2 - 1
Apolonia FierApolonia Fier
h11 - 1
FT--:----/--
BurreliBurreli
1 - 0
Korabi PeshkopiKorabi Peshkopi
h11 - 0
FT--:----/--
Korabi PeshkopiKorabi Peshkopi
3 - 2
Kastrioti KrujëKastrioti Krujë
h12 - 2
FT--:----/--
FlamurtariFlamurtari
2 - 0
Korabi PeshkopiKorabi Peshkopi
h10 - 0
2nd Division - Group A2nd Division - Group A
FT--:----/--
Tërbuni PukëTërbuni Pukë
1 - 0
GramshiGramshi
h1? - ?
FT--:----/--
Iliria Fushë-KrujëIliria Fushë-Krujë
3 - 1
MurlaniMurlani
h1? - ?
FT--:----/--
MurlaniMurlani
0 - 0
AlbanëtAlbanët
h1? - ?
FT--:----/--
Naftëtari KuçovëNaftëtari Kuçovë
0 - 0
Sopoti LibrazhdSopoti Librazhd
h1? - ?
FT--:----/--
Tërbuni PukëTërbuni Pukë
1 - 0
GramshiGramshi
h1? - ?
FT--:----/--
AlbanëtAlbanët
0 - 4
Besëlidhja LezhëBesëlidhja Lezhë
h1? - ?
FT--:----/--
Naftëtari KuçovëNaftëtari Kuçovë
0 - 2
Iliria Fushë-KrujëIliria Fushë-Krujë
h1? - ?
FT--:----/--
Naftëtari KuçovëNaftëtari Kuçovë
0 - 0
Sopoti LibrazhdSopoti Librazhd
h1? - ?

Trên khắp thế giới, bóng đá Albania đã từ lâu gắn liền với cảm xúc và sự hứng khởi của hàng triệu người hâm mộ. Không chỉ là một môn thể thao, bóng đá đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Để đáp ứng nhu cầu thông tin đó, tiện ích kết quả bóng đá Albania đã ra đời. Với tính năng cập nhật nhanh chóng và chi tiết, người dùng có thể dễ dàng nắm bắt thông tin về các trận đấu và kết quả tại KQBD.vc.

Cập nhập liên tục kết quả bóng đá Albania 24/7

KQBĐ.,VC liên tục cập nhập kết quả giải đấu Albania, hơn thế nữa không chỉ đem đến những thông tin cơ bản như số điểm, vị trí trên bảng xếp hạng, mà còn cung cấp chi tiết về tỷ số trận đấu, cầu thủ ghi bàn và thống kê về số lần sút, số quả phạt góc, tỷ lệ kiểm soát bóng. Những thông tin này không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về kết quả của giải đấu, mà còn cung cấp cho bạn cái nhìn sâu sắc về chiến thuật và hiệu suất của các đội bóng.

Với chức năng xem trực tuyến 24/7, không gian trực tuyến này cung cấp một cái nhìn toàn diện về kết quả giải Albania. Bạn sẽ không bỏ lỡ bất kỳ diễn biến nào, dù bạn đang ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp một hệ thống thông tin tốt nhất, giúp khách hàng hiểu rõ và nắm bắt kq một cách chính xác.

Kq Albania ngay trong tầm tay bạn

Không chỉ cung cấp kết quả bóng đá Albania, địa chỉ này còn giúp bạn cập nhật những kế hoạch, lịch thi đấu sắp tới của giải đấu. Bạn cũng có thể dễ dàng tìm hiểu về lịch sử, thành tích của các đội bóng tham gia, từ đó, bạn có thể dự đoán được hành trình phát triển của họ trong tương lai.

Hệ thống thông tin bóng đá tiên tiến này không chỉ giới hạn ở giải đấu Albania. Ngược lại, nó mở rộng sự cung cấp thông tin cho các giải đấu khác trên thế giới. Hãy cùng tham khảo những cập nhật mới nhất.

Xem kết quả bóng đá châu Âu 24 giờ qua được kênh liên tục cập nhật trực tuyến. Theo dõi diễn biến, cân nhắc chiến thuật của các đội. Kỹ lưỡng, chuyên nghiệp là tiêu chí hàng đầu.

Trong khi đó, KQ bóng đá Luxembourg là nơi dành cho những ai muốn theo dõi sự tiến bộ của đội bóng này. Lịch sử đầy thách thức, họ không ngừng cố gắng vươn lên.

Không thể bỏ qua kết quả trực tiếp bóng đá Áo hôm nay. Web cung cấp thông tin nhanh chóng, chính xác. Sở hữu những cầu thủ tài năng, đội bóng Áo luôn sáng giá trong mỗi giải đấu.

Ở phía Đông Châu Âu, trực tiếp KQBD Slovakia hôm nay luôn sẵn lòng phục vụ bạn. Thành tích ấn tượng, các đội bóng Slovakia đang gây chú ý. Hãy cùng hệ thống này khám phá.

Nhìn lại KQBD Slovenia hôm qua và rạng sáng nay. Sự phấn khích, sự kịch tính của mỗi trận đấu đều được ghi lại. Đảm bảo bạn không bỏ lỡ điều gì quan trọng.

Nguồn tin cậy, trang này còn giúp bạn theo dõi, cập nhật thông tin kết quả Anh hôm nay một cách nhanh nhất. Cùng tham gia, trải nghiệm và bình luận về kq bd Ngoai hạng Anh, kết quả bóng đá hạng Nhất Anh mới nhất để có cái nhìn tổng quan về giải đấu.

Kết luận

Kết quả bóng đá Albania không chỉ là một con số đơn giản. Đó là niềm đam mê, là câu chuyện của những trận đấu hấp dẫn và cảm xúc của người hâm mộ. Với trang web KQBD.VC , bạn sẽ không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào về kết quả của giải đấu này, từ đó, giúp bạn cập nhật và theo dõi mọi diễn biến của giải đấu một cách dễ dàng và tiện lợi nhất.