Asian CupAsian Cup
FT--:----/--
SyriaSyria
1 - 0
IndiaIndia
h10 - 0
Indian Super LeagueIndian Super League
FT--:----/--
ATK Mohun BaganATK Mohun Bagan
4 - 2
NorthEast UnitedNorthEast United
h12 - 1
FT--:----/--
Kerala BlastersKerala Blasters
1 - 3
Minerva PunjabMinerva Punjab
h11 - 1
FT--:----/--
BengaluruBengaluru
1 - 0
ChennaiyinChennaiyin
h10 - 0
FT--:----/--
Minerva PunjabMinerva Punjab
3 - 1
BengaluruBengaluru
h11 - 1
FT--:----/--
HyderabadHyderabad
0 - 1
East BengalEast Bengal
h10 - 1
FT--:----/--
ATK Mohun BaganATK Mohun Bagan
2 - 2
East BengalEast Bengal
h11 - 1
FT--:----/--
GoaGoa
0 - 2
NorthEast UnitedNorthEast United
h10 - 0
FT--:----/--
GoaGoa
0 - 1
ATK Mohun BaganATK Mohun Bagan
h10 - 0
FT--:----/--
NorthEast UnitedNorthEast United
3 - 2
East BengalEast Bengal
h12 - 0
FT--:----/--
HyderabadHyderabad
0 - 3
OdishaOdisha
h10 - 2
FT--:----/--
ChennaiyinChennaiyin
1 - 0
Kerala BlastersKerala Blasters
h10 - 0
FT--:----/--
ATK Mohun BaganATK Mohun Bagan
4 - 2
NorthEast UnitedNorthEast United
h12 - 1
FT--:----/--
Kerala BlastersKerala Blasters
1 - 3
Minerva PunjabMinerva Punjab
h11 - 1
FT--:----/--
OdishaOdisha
1 - 1
GoaGoa
h11 - 1
FT--:----/--
Minerva PunjabMinerva Punjab
3 - 1
BengaluruBengaluru
h11 - 1
FT--:----/--
Mumbai CityMumbai City
2 - 0
BengaluruBengaluru
h11 - 0
FT--:----/--
ATK Mohun BaganATK Mohun Bagan
2 - 2
East BengalEast Bengal
h11 - 1
FT--:----/--
GoaGoa
0 - 2
NorthEast UnitedNorthEast United
h10 - 0
FT--:----/--
GoaGoa
0 - 1
ATK Mohun BaganATK Mohun Bagan
h10 - 0
FT--:----/--
ATK Mohun BaganATK Mohun Bagan
2 - 0
HyderabadHyderabad
h12 - 0
FT--:----/--
JamshedpurJamshedpur
1 - 1
BengaluruBengaluru
h10 - 1
FT--:----/--
HyderabadHyderabad
0 - 3
OdishaOdisha
h10 - 2
FT--:----/--
OdishaOdisha
2 - 1
Kerala BlastersKerala Blasters
h10 - 1
FT--:----/--
HyderabadHyderabad
0 - 2
GoaGoa
h10 - 2
FT--:----/--
ChennaiyinChennaiyin
1 - 0
Kerala BlastersKerala Blasters
h10 - 0
FT--:----/--
East BengalEast Bengal
0 - 1
Mumbai CityMumbai City
h10 - 1
FT--:----/--
JamshedpurJamshedpur
1 - 1
NorthEast UnitedNorthEast United
h11 - 0
FT--:----/--
OdishaOdisha
1 - 1
GoaGoa
h11 - 1
FT--:----/--
Mumbai CityMumbai City
2 - 3
JamshedpurJamshedpur
h12 - 0
FT--:----/--
Mumbai CityMumbai City
2 - 0
BengaluruBengaluru
h11 - 0
FT--:----/--
Minerva PunjabMinerva Punjab
0 - 4
JamshedpurJamshedpur
h10 - 1
FT--:----/--
ATK Mohun BaganATK Mohun Bagan
2 - 0
HyderabadHyderabad
h12 - 0
FT--:----/--
JamshedpurJamshedpur
1 - 1
BengaluruBengaluru
h10 - 1
FT--:----/--
BengaluruBengaluru
1 - 0
ChennaiyinChennaiyin
h10 - 0
FT--:----/--
OdishaOdisha
2 - 1
Kerala BlastersKerala Blasters
h10 - 1
FT--:----/--
HyderabadHyderabad
0 - 1
East BengalEast Bengal
h10 - 1
FT--:----/--
HyderabadHyderabad
0 - 2
GoaGoa
h10 - 2
FT--:----/--
JamshedpurJamshedpur
1 - 1
NorthEast UnitedNorthEast United
h11 - 0
FT--:----/--
East BengalEast Bengal
0 - 1
Mumbai CityMumbai City
h10 - 1
FT--:----/--
NorthEast UnitedNorthEast United
3 - 2
East BengalEast Bengal
h12 - 0
FT--:----/--
Mumbai CityMumbai City
2 - 3
JamshedpurJamshedpur
h12 - 0
FT--:----/--
Minerva PunjabMinerva Punjab
0 - 4
JamshedpurJamshedpur
h10 - 1
I-LeagueI-League
FT--:----/--
MohammedanMohammedan
0 - 3
Real KashmirReal Kashmir
h10 - 0
FT--:----/--
TRAUTRAU
0 - 2
MohammedanMohammedan
h10 - 1
FT--:----/--
Sreenidi DeccanSreenidi Deccan
3 - 0
TRAUTRAU
h12 - 0
FT--:----/--
Inter KashiInter Kashi
2 - 4
GokulamGokulam
h11 - 2
FT--:----/--
NEROCANEROCA
0 - 2
Shillong LajongShillong Lajong
h10 - 0
FT--:----/--
Shillong LajongShillong Lajong
0 - 1
Inter KashiInter Kashi
h10 - 1
FT--:----/--
Rajasthan UnitedRajasthan United
1 - 4
GokulamGokulam
h10 - 1
FT--:----/--
AizawlAizawl
1 - 5
Sreenidi DeccanSreenidi Deccan
h10 - 1
FT--:----/--
MohammedanMohammedan
5 - 1
Rajasthan UnitedRajasthan United
h13 - 1
FT--:----/--
TRAUTRAU
5 - 3
Delhi FCDelhi FC
h11 - 2
FT--:----/--
MohammedanMohammedan
0 - 3
Real KashmirReal Kashmir
h10 - 0
FT--:----/--
Churchill BrothersChurchill Brothers
0 - 2
Real KashmirReal Kashmir
h10 - 0
FT--:----/--
Inter KashiInter Kashi
1 - 1
Churchill BrothersChurchill Brothers
h10 - 0
FT--:----/--
GokulamGokulam
2 - 0
Shillong LajongShillong Lajong
h11 - 0
FT--:----/--
AizawlAizawl
0 - 0
MohammedanMohammedan
h10 - 0
FT--:----/--
Churchill BrothersChurchill Brothers
1 - 2
Sreenidi DeccanSreenidi Deccan
h10 - 1
FT--:----/--
Rajasthan UnitedRajasthan United
1 - 4
GokulamGokulam
h10 - 1
FT--:----/--
NamdhariNamdhari
3 - 2
NEROCANEROCA
h12 - 1
FT--:----/--
TRAUTRAU
5 - 3
Delhi FCDelhi FC
h11 - 2
FT--:----/--
Rajasthan UnitedRajasthan United
1 - 0
Real KashmirReal Kashmir
h10 - 0
FT--:----/--
Churchill BrothersChurchill Brothers
0 - 2
Real KashmirReal Kashmir
h10 - 0
FT--:----/--
Delhi FCDelhi FC
1 - 2
GokulamGokulam
h11 - 0
FT--:----/--
Delhi FCDelhi FC
1 - 0
AizawlAizawl
h10 - 0
FT--:----/--
GokulamGokulam
2 - 0
Shillong LajongShillong Lajong
h11 - 0
FT--:----/--
AizawlAizawl
0 - 0
MohammedanMohammedan
h10 - 0
FT--:----/--
Churchill BrothersChurchill Brothers
1 - 2
Sreenidi DeccanSreenidi Deccan
h10 - 1
FT--:----/--
TRAUTRAU
0 - 2
MohammedanMohammedan
h10 - 1
FT--:----/--
Sreenidi DeccanSreenidi Deccan
3 - 0
TRAUTRAU
h12 - 0
FT--:----/--
Rajasthan UnitedRajasthan United
1 - 0
Real KashmirReal Kashmir
h10 - 0
FT--:----/--
NEROCANEROCA
0 - 2
Shillong LajongShillong Lajong
h10 - 0
FT--:----/--
Delhi FCDelhi FC
1 - 2
GokulamGokulam
h11 - 0
FT--:----/--
Delhi FCDelhi FC
1 - 0
AizawlAizawl
h10 - 0
FT--:----/--
AizawlAizawl
1 - 5
Sreenidi DeccanSreenidi Deccan
h10 - 1
FT--:----/--
MohammedanMohammedan
5 - 1
Rajasthan UnitedRajasthan United
h13 - 1
FT--:----/--
Churchill BrothersChurchill Brothers
1 - 1
NamdhariNamdhari
h10 - 0
I-League - 2nd DivisionI-League - 2nd Division
FT--:----/--
DempoDempo
0 - 2
KenkreKenkre
h10 - 2
FT--:----/--
KenkreKenkre
0 - 0
UnitedUnited
h1? - ?
FT--:----/--
DempoDempo
2 - 1
Sporting GoaSporting Goa
h11 - 0
FT--:----/--
Maharashtra OranjeMaharashtra Oranje
1 - 0
KenkreKenkre
h11 - 0
FT--:----/--
Sporting GoaSporting Goa
2 - 1
KenkreKenkre
h10 - 1
FT--:----/--
DempoDempo
0 - 2
KenkreKenkre
h10 - 2
FT--:----/--
Maharashtra OranjeMaharashtra Oranje
3 - 0
SudevaSudeva
h12 - 0
FT--:----/--
Bengaluru UnitedBengaluru United
2 - 2
UnitedUnited
h12 - 1
FT--:----/--
UnitedUnited
0 - 1
SudevaSudeva
h10 - 0
FT--:----/--
DempoDempo
1 - 0
SC BengaluruSC Bengaluru
h10 - 0
FT--:----/--
DempoDempo
0 - 1
Bengaluru UnitedBengaluru United
h10 - 0
FT--:----/--
Bengaluru UnitedBengaluru United
3 - 0
SudevaSudeva
h12 - 0
FT--:----/--
SC BengaluruSC Bengaluru
2 - 1
SudevaSudeva
h11 - 1
FT--:----/--
Bengaluru UnitedBengaluru United
0 - 0
Sporting GoaSporting Goa
h1? - ?
FT--:----/--
SC BengaluruSC Bengaluru
4 - 3
KenkreKenkre
h12 - 0
FT--:----/--
SC BengaluruSC Bengaluru
2 - 0
Bengaluru UnitedBengaluru United
h11 - 0
FT--:----/--
DempoDempo
0 - 1
Bengaluru UnitedBengaluru United
h10 - 0
FT--:----/--
Bengaluru UnitedBengaluru United
3 - 0
SudevaSudeva
h12 - 0

Khi bạn muốn nắm bắt nhanh chóng kết quả bóng đá Ấn Độ, nơi đáng tin cậy nhất chính là KQBD.VC. Dành cho người am hiểu bóng đá, những tiện ích mà trang web cung cấp giúp bạn cập nhật liên tục 24/7, chính xác, đáng tin cậy với những thông tin sâu rộng về giải đấu India.

Kết quả bóng đá India tại ngón tay bạn

Tại đây, kết quả Ấn Độ không chỉ là những con số mà là những thông tin chất lượng cao được cập nhật liên tục. Từ những trận đấu mới nhất đến lịch sử các trận đã qua, bạn sẽ có cái nhìn toàn diện về giải đấu.

Không chỉ giúp bạn nắm bắt kết quả giải đấu Ấn Độ một cách nhanh nhất, website này còn cung cấp bảng xếp hạng, các bình luận chất lượng và thống kê phong phú về từng trận đấu. Mỗi chi tiết đều được giải thích rõ ràng, đảm bảo bạn luôn bắt kịp tốc độ của mỗi trận đấu, ngoài ra nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về kết quả bóng đá Thái Lan trực tuyến hôm nay – KQBD trực tiếp, chúng tôi cũng cung cấp cho bạn những thông tin mới nhất. 

Cập nhập kq India nhanh nhất tại Việt Nam

Website này không chỉ cung cấp kết quả giải Ấn Độ nhanh chóng mà còn liên kết KQBD Hàn Quốc chính xác. Thông tin được cập nhật liên tục, giúp bạn không bỏ lỡ bất kỳ trận đấu nào.

Bạn có thể yên tâm rằng mỗi kq của giải đấu này hay bất cứ giải đấu khác như KQBD J-League Cup, kết quả bóng đá Nhật Bản đêm qua đều được cung cấp ở đây đều dựa trên nguồn tin cậy nhất. Hơn nữa, thông tin được trình bày một cách chuyên nghiệp và dễ hiểu, giúp bạn dễ dàng nắm bắt và hiểu rõ hơn về từng trận đấu.

Kết luận

Với tiện ích kết quả bóng đá Ấn Độ tại KQBD.VC, bạn không chỉ cập nhật được thông tin nhanh chóng và chính xác mà còn có cái nhìn toàn diện về giải đấu. Hãy truy cập ngay để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào về giải đấu bạn yêu thích.