Chào mừng bạn đến với KQBD VC! Trước khi tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi, vui lòng đọc kỹ Điều khoản và điều kiện sau đây. Việc tiếp tục truy cập và sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với những điều khoản này.

1. Giới thiệu

Những Điều khoản và điều kiện này điều chỉnh việc sử dụng của bạn đối với trang web KQBD VC tại https://kqbd.vc, và tất cả các người chơi, công cụ, ứng dụng, dữ liệu, phần mềm, API và các dịch vụ khác được cung cấp bởi KQBD VC.

Trang web là một dịch vụ tin tức bóng đá toàn diện cung cấp tin tức, cập nhật, lịch trình trận đấu, điểm số trực tiếp và nhiều hơn nữa từ thế giới bóng đá. Khi truy cập trang web của chúng tôi hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của chúng tôi, bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo các điều khoản và quy định của điều khoản này.

2. Đủ điều kiện

Để truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi, bạn phải ít nhất 13 tuổi trở lên. Nếu bạn dưới 13 tuổi, bạn chỉ được sử dụng trang web với sự tham gia và sự cho phép của một phụ huynh hoặc người giám hộ.

3. Đăng ký, tài khoản và giao tiếp

Khi đăng ký với trang web và thiết lập tài khoản KQBD VC của bạn, bạn có nghĩa vụ cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ. Tài khoản của bạn là cá nhân cho bạn và bạn bị cấm cung cấp quyền truy cập vào tài khoản của bạn cho bất kỳ ai khác.

Mọi hình thức chia sẻ Tài khoản đều là vi phạm điều khoản này và có thể dẫn đến việc chấm dứt tài khoản ngay lập tức. Bạn chịu trách nhiệm duy nhất bảo vệ mật khẩu của mình và cho bất kỳ hoạt động hoặc hành động nào dưới tài khoản của bạn, dù bạn có ủy quyền cho những hoạt động hoặc hành động đó hay không.

4. Nội dung người dùng

Trang web cho phép bạn đăng, liên kết, lưu trữ, chia sẻ và cung cấp thông tin, văn bản, đồ họa, video hoặc tài liệu khác (“Nội dung người dùng”). Bạn chịu trách nhiệm về nội dung người dùng mà bạn đăng lên trang web, bao gồm tính hợp pháp, độ tin cậy và phù hợp của nó.

Khi đăng nội dung người dùng lên trang web, bạn cấp cho chúng tôi một giấy phép toàn cầu, không độc quyền, không thu phí bản quyền, có thể chuyển nhượng để sử dụng, sao chép, phân phối, chuẩn bị tác phẩm phái sinh của, hiển thị và thực hiện Nội dung người dùng đó liên quan đến trang web và kinh doanh của chúng tôi, và cho phép người khác làm như vậy.

5. Hành vi, cấm chung và quyền thực thi của KQBD VC

Chúng tôi mong đợi tất cả người dùng tôn trọng người dùng khác và tuân theo điều khoản này khi sử dụng trang web. Bạn đồng ý không lạm dụng dịch vụ và hành xử một cách tôn trọng, lịch sự và tuân thủ pháp luật.

KQBD VC bảo lưu quyền (nhưng không có nghĩa vụ) giám sát, điều tra và thực hiện hành động thích hợp theo quyết định duy nhất của mình đối với bất kỳ ai vi phạm điều này, bao gồm nhưng không giới hạn, loại bỏ Nội dung người dùng vi phạm khỏi dịch vụ, đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của những người vi phạm và báo cáo bạn cho cơ quan thực thi pháp luật.

6. Quyền sở hữu trí tuệ

Trừ khi có chỉ định khác, dịch vụ và tất cả nội dung và tài liệu khác trên dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn, logo KQBD VC, và tất cả các thiết kế, văn bản, đồ họa, hình ảnh, thông tin, dữ liệu, phần mềm, tập tin âm thanh, các tập tin khác và lựa chọn và sắp xếp của chúng là tài sản riêng của KQBD VC hoặc các nhà cấp phép của nó và được bảo vệ bởi các luật bản quyền quốc tế.

7. Dịch vụ của bên thứ ba

Dịch vụ có thể bao gồm các liên kết đến các trang web, nội dung hoặc tài nguyên khác, được lưu trữ, cung cấp hoặc cung cấp bởi các bên thứ ba không liên quan đến KQBD VC. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng KQBD VC không chịu trách nhiệm về việc có sẵn của bất kỳ trang web hoặc tài nguyên bên ngoài nào, và không chấp nhận bất kỳ quảng cáo, sản phẩm hoặc tài liệu khác trên hoặc có từ các trang web hoặc tài nguyên.

8. Từ chối bảo hành

Việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi là do rủi ro của bạn. Dịch vụ được cung cấp “như là” và “như có sẵn”, không có bất kỳ bảo hành nào, dù rõ ràng hay ngụ ý.

9. Giới hạn trách nhiệm

Trong trường hợp nào, KQBD VC, cũng như giám đốc, nhân viên, đối tác, đại lý, nhà cung cấp hoặc liên kết của nó, không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, hậu quả hoặc phạt đền, bao gồm nhưng không giới hạn, mất lợi nhuận, dữ liệu, sử dụng, hoặc các tổn thất vô hình khác, kết quả từ (i) việc bạn truy cập hoặc sử dụng hoặc không thể truy cập hoặc sử dụng dịch vụ; (ii) bất kỳ hành vi hoặc nội dung của bất kỳ bên thứ ba nào trên dịch vụ; (iii) bất kỳ nội dung nào được lấy từ dịch vụ; và (iv) truy cập, sử dụng hoặc thay đổi trái phép các truyền thông hoặc nội dung của bạn, dựa trên bảo hành, hợp đồng, đạo luật (bao gồm sự cẩu thả) hoặc bất kỳ lý thuyết pháp lý nào khác, cho dù chúng tôi đã được thông báo về khả năng gây ra tổn thất đó hay không.

10. Thay đổi điều khoản

Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của chúng tôi, để sửa đổi hoặc thay thế điều khoản này bất cứ lúc nào. Nếu sự sửa đổi là quan trọng, chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp ít nhất 30 ngày thông báo trước khi bất kỳ điều khoản mới nào có hiệu lực.

11. Thông tin liên lạc

KQBD VC đặt tại: 20 Đường Số 1, Trường Thọ, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Bạn có thể liên hệ chúng tôi tại 0583611613 hoặc qua email tại [email protected]. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Điều khoản này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Tham khảo thêm: